Megosztás
2015.10.16. |

Miután a Miniszterelnökség megtagadta a tervezett új paksi blokkok kiégett fűtőelemeinek sorsára vonatkozó információkat, Jávor Benedek bírósághoz fordul, hogy az vizsgálja felül Lázár János döntését, és a paksi üzemanyag-szállítási szerződés titkosítását.

 

A PM EP-képviselője nyár elején olyan információk birtokába jutott, melyek szerint a márciusban megkötött új üzemanyag-szállítási szerződés – az eredeti megállapodással ellentétben – nem tartalmazza a kiégett fűtőelemek Oroszországba feldolgozásra való visszaszállítását biztosító rendelkezéseket. A helyzet tisztázása érdekében a képviselő júliusban adatkéréssel fordult a Miniszterelnökséghez, tájékoztatást kérve a szerződés kérdéses rendelkezéseiről. A MEH – a rendelkezésre álló 15 napos határidőt több mint négyszeresen túllépve – szeptember 24-én küldött válaszában megtagadta az információ kiadását, arra hivatkozva, hogy az minősített adat. 

Az uniós képviselő álláspontja szerint a kiégett fűtőelemekre, mint nukleáris hulladékra vonatkozó információ közérdekű környezeti információ, melynek megismeréséhez jelentős közérdek fűződik. Ezért a Fővárosi Bírósághoz fordult, hogy a bíróság vizsgálja felül a Miniszterelnökség döntésének jogszerűségét. 

Tekintettel arra, hogy a szóban forgó adatok minősítettek, a per lefolytatása érdekében a bíróságnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatalhoz kell fordulnia, kérve az ún. titokfelügyeleti eljárás lefolytatását a hatóságtól.  A NAIH-nak  ennek során kell  mérlegelnie, hogy indokolt-e a szerződés egészének vagy egyes részeinek titkosítása.

Jávor Benedek  korábban már maga is kezdeményezett titokfelügyeleti eljárást az adatvédelmi hatóságnál a paksi szerződésekkel kapcsolatban, Péterfalvi Attila hivatala azonban idestova fél éve nem válaszolt a képviselő beadványára.

 

Brüsszel-Budapest, 2015. október 16.

Jávor Benedek

PM EP-képviselője