Adatkezelési tájékoztató

(Európai Unió Adatvédelmi Rendelet és a 2011. évi CXII. törvény alapján)

A parbeszedmagyarorszagert.hu  weboldalon vagy ezen weboldal közvetítésével tárolt adatok köréről, és az azzal kapcsolatos eljárásokról

(2020. szeptember 15. napján hatályos szöveg)

 

A Párbeszéd Magyarországért Párt (cím: 1015 Budapest, Batthyány utca 62., adószám: 18511213-1-42, nyilvántartási szám: 01-02-0015182, e-mail: info@parbeszedmagyarorszagert.hu; továbbiakban: Párt, Párbeszéd vagy Adatkezelő) a parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon (továbbiakban: honlap) vagy annak igénybevételével a meghatározott ismertetett személyes adatokat kezeli.

A honlap elsősorban az Adatkezelő tevékenységéről való informálás, szimpatizánsok és tagok  toborzása és adománygyűjtés  céljából jött létre, így szükségképpen kezelünk néhány látogatókhoz köthető személyes adatot. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelünk. Az Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok jogi és biztonságtechnikai védelméről.

I. Cookie-k tárolása

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésének rendelkezései szerint egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.

Az Adatkezelő által üzemeltetett honlap – mint általában a honlapok – használ ún. cookie-kat  (továbbiakban süti), amelyek az oldal forgalmának mérésére, illetve az oldalon megjelenő tartalom szabályozására szolgáló kódsorozatok. A sütik azért lényegesek, mert ezek segítségével a felhasználó bizonyos adatai azonosíthatóvá válhatnak, aminek a célja, hogy a későbbi böngészés egyszerűbbé és gyorsabbá váljon. A sütiket a felhasználó számítógépe (böngészője) tárolja, kisméretű szöveges fájlok formájában.

Az Adatkezelő a parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon keresztül a következő típusú sütiket  használja:

-          Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik, ezek célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

-          A bejelentkezés megkönnyítését végző, egyedi kódot tároló cookie, melynek célja, hogy a felhasználók a bejelentkezésnél látható "Emlékezz rám" funkció használatával ugyanazon böngészőt használva a bejelentkezési adatok ismételt megadása nélkül, a weboldalt megnyitva azonnal bejelentkezett állapotba kerüljenek. (Funkcionális sütik.)

-          Statisztikát kezelő sütik – weboldal látogatói viselkedés követése, weboldal felhasználhatóságának mérése, a visszatérő látogatások aránya.

-          Közösségi média sütik. Ezeknek a sütiknek a célja, a honlapokon használt közösségi média szolgáltatások biztosítása a látogató számára. A közösségi médiaszolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mindezt a látogató érdeklődésére számot tartó tartalmak megjelenítése érdekében. A közösségi média célú sütik elhelyezését a felhasználó a böngészője megfelelő beállításával tudja megakadályozni.

Hivatalos tájékoztatás az I. ponthoz

Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.

Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az Érintett hozzájárulása

Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Felhasználó a parbeszedmagyarorszagert.hu weboldal megnyitásával egyidejűleg tájékoztatást kap az a sütikezeléséről, azt elfogadja; amennyiben igényt tart rá, az adatkezelési tájékoztatóhoz navigál, ennek ismeretében elfogadja vagy elutasítja az adatkezelést.

Az Érintettek köre: a parbeszedmagyarorszagert.hu oldalaira látogató, az oldalak között navigáló személyek, az ún. Felhasználók.

A kezelt adatok köre: a Felhasználók kattintásai és navigálásai során keletkező speciális kódsorozatok.

Az adatkezelés célja: a weboldal látogatottságának mérése, a weboldal népszerűsítése, a weboldal optimális működésének biztosítása, a böngészés meggyorsítása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő  kijelölt munkatársai.

II. Az adományozással kapcsolatos adatkezelésII. Az adományozással kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő lehetővé teszi a honlapon keresztül történő adományozást is. Ebben az esetben az rendszer az adományozót a regisztráció felület kitöltését követően a Barion rendszeréhez irányítja át, ahol a bankkártyájának felhasználásával van lehetősége adományozni. A Párbeszéd Magyarországért Párt a bankkártya vagy hitelkártya adatokat nem kezeli. A jogszabályok ugyanakkor előírják azt, hogy politikai párt csak azonosítható (nem anonim), magyar állampolgárságú, nagykorú természetes (magán-) személyektől fogadhat el adományt. A párt jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.

Ennek megfelelően annak érdekében, hogy egy esetleges vizsgálat során a szervezetünk bizonyítani tudja, hogy a törvényeket betartotta, szükséges azon személyes adatok kezelése, amelyekkel igazolni lehet, hogy az adományozók az előírt feltételeknek megfelelnek. Ezek az adatok: valódi név (magánszemély), bejelentett lakóhely, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az adományozó magyar állampolgár, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az adományozó betöltötte 18. életévét és saját nevében adományoz. Amennyiben szükséges, az e-mail cím vagy telefonszám segítségével az Adatkezelő fel tudja venni a kapcsolatot az Adományozóval annak érdekében, hogy bizonyítani tudja az előírt feltételek teljesülését.

Amennyiben az Érintett banki átutalással kíván adományozni, kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel az alábbiakat: adomány, magyar állampolgár. (Ebben az esetben a kezelt adatok köre: név, bankszámlaszám, állampolgárság, az adományozás és időpontjának ténye és az adomány összege.)

Hivatalos tájékoztatása II. ponthoz

Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő által bérelt szervereken. (Az Európai Unió területén.) Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok tárolásához. Adatfeldolgozó: az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; Adószám: 24130493243, cégjegyzékszám: 01 09 991861).

Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu.

Az Érintettek köre: az parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon keresztül adományozó személyek.

A kezelt adatok köre Barion internetes felületen történő adományozás esetén:

-          név

-          lakóhely

-          e-mail cím

-          telefonszám

-          az a tény, hogy az adományozó magyar állampolgár

-          az a tény, hogy az adományozó betöltötte a 18. életévét

-          az a tény, hogy az adományozó mekkora összeget adományozott

-          az a tény, hogy az adományozó saját nevében adományoz

-          az adományozás és időpontjának ténye.

 

A kezelt adatok köre bankszámlára történő utalásnál:

 

-           név

-           bankszámlaszám

-           az a tény, hogy az adományozó magyar állampolgár

-           az a tény, hogy az adományozó mekkora összeget adományozott

-           az adományozás és időpontjának ténye.

 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő alapműködéséhez szükséges anyagi eszközök biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: a név, cím, állampolgárság, adományozott összeg és a sajátkénti adományozás ténye és időpontja vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése); e-mail cím, telefonszám és életkor vonatkozásában GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az Adatkezelő jogos érdeke).

Az Érintett hozzájárulásának módja: a felhasználó a https://alapjovedelmet.hu honlapon közzétett rövid tájékoztatás szerint, az ott elhelyezett navigációs gomb segítségével az adatkezelési tájékoztatóhoz érkezik, ezt elolvassa, és a feltételek elfogadását követően az űrlap kitöltésével és elküldésével hozzájárul az itt megjelölt személyes adatainak célhoz kötött kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama: az adományozást követő 8. év december 31. napja.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő kijelölt munkatársai Adatfeldolgozó: a könyvelési feladatokat ellátó Polyncome Audit Kft. (2089 Telki, Zúzmara utca 33., cégjegyzékszám: 13 09 197561, adószám: 25149119-1-13, képviselő: Polyák Zsuzsanna) és az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; Adószám: 24130493243, cégjegyzékszám: 01 09 991861).

Az adatok közül a név, az e-mail cím és az adományozás összege továbbításra kerülnek a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117, Budapest, Infopark sétány 1.; cégjegyzékszám: 01-10-048552), mint önálló adatkezelő részére.

III. A szimpatizánsok adatainak kezelése

Annak érdekében, hogy a Párbeszéd Magyarországért Párt az elveivel egyetértő az állampolgárokat informálni és mozgósítani tudja vagy az állampolgárok segítségét tudja kérni, lehetővé teszi, hogy az, akit ez érdekel, a Párt szimpatizánsává váljon. Ezt az érdeklődő úgy tudja megtenni, hogy a honlap erre a célra készített felületére navigál, ahol kitölti az ott felkínált adatokat, ezzel kinyilvánítva a politikai szimpátia tényét is. A Párbeszéd a szimpatizánsok kapcsán az alábbi adatokat gyűjti: név, lakóhely, e-mail cím, telefonszám, a politikai szimpátia ténye, az a tény, hogy a szimpatizáns a 16. életévét betöltötte.  Azért ezen adatokat kérjük be, mert szükség lehet a szimpatizánssal a kapcsolatfelvétel e-mail vagy telefon útján valósítható meg, a helyi mozgósításhoz pedig szükséges lehet azt tudni, hol lakik az adott személy. A 16 éves életkor adatvédelmi okokból került meghatározásra. Amennyiben már nem akar az érintett szimpatizáns lenni, adatai törlését bármikor kérheti. Amennyiben valaki csak informálódni kíván, külön menüpontban lehetősége van csupán a hírlevélre feliratkozni, egyéb adatának megadása nélkül.

Hivatalos tájékoztatása III. ponthoz

Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő által bérelt szervereken (Európai Unió területén). Az Adatkezelő  adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok tárolásához. Adatfeldolgozó: az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; Adószám: 24130493243, cégjegyzékszám: 01 09 991861).

Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu.

Az Érintettek köre: az parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon szimpatizánsnak jelentkező személyek.

A kezelt adatok köre:

-           név

-           lakóhely

-           e-mail cím

-           telefonszám

-           az a tény, hogy a szimaptizáns betöltötte a 16. életévét

-           a politikai szimpátia ténye.

Az adatkezelés célja: a részvételi demokrácia biztosítása (az Érintett informálása, mozgósítása és segítség kérése).

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Érintett hozzájárulása).

Az Érintett hozzájárulásának módja: az Érintett a parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon közzétett rövid tájékoztatás szerint, az ott elhelyezett navigációs gomb segítségével az adatkezelési tájékoztatóhoz érkezik, ezt elolvassa, a feltételek elfogadását követően a rendszer visszanavigálja az adatok megadását biztosító elektronikus űrlapra, amelynek kitöltésével és elküldésével hozzájárul az itt megjelölt személyes adatainak célhoz kötött kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama: az Érintett által előterjesztett törlési kérelemig.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő kijelölt munkatársai.

III. Az érdeklődők adatkezelése

A Párbeszéd Magyarországért Párt lehetővé teszi a az érdeklődők számára azt is, hogy úgy kaphassanak közvetlenül a Párttól közpolitikai információkat és tájékoztatásokat, hogy ehhez csak a legkevesebb adatot  adja meg az anonimitás érdekében. Ebben az esetben csak az érdeklődő irányítószámát és e-mail címét kérjük be,  mely utóbbinak nem szükséges olyan szókombinációkat tartalmaznia, amelyből az érintett személyazonosságára lehet következtetni. Ha valaki csak érdeklődőként regisztrál, nem fogjuk személyesen keresni, nem kérünk tőle személyes segítséget, de ugyanazokat a közpolitikai információkat és tájékoztatásokat kapja meg, mint amiket a szimpatizánsoknak küldünk meg. Az irányítószámot annak érdekében kezeljük, hogy fel tudjuk mérni a szervezetünk területi támogatottságát.

Hivatalos tájékoztatása III. ponthoz

Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő által bérelt szervereken (Európai Unió területén). Az Adatkezelő  adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok tárolásához. Adatfeldolgozó: az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; Adószám: 24130493243, cégjegyzékszám: 01 09 991861).

Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu.

Az Érintettek köre: az parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon érdeklődőnek jelentkező személyek.

A kezelt adatok köre:

-           e-mail cím

-           irányítószám.

Az adatkezelés célja: az Érintett informálása, a Párt területi támogatottságának mérése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Érintett hozzájárulása).

Az Érintett hozzájárulásának módja: az Érintett a parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon közzétett rövid tájékoztatás szerint, az ott elhelyezett navigációs gomb segítségével az adatkezelési tájékoztatóhoz érkezik, ezt elolvassa, a feltételek elfogadását követően a rendszer visszanavigálja az adatok megadását biztosító elektronikus űrlapra, amelynek kitöltésével és elküldésével hozzájárul az itt megjelölt személyes adatainak célhoz kötött kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama: az Érintett által előterjesztett törlési kérelemig.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő kijelölt munkatársai.

IV. A tagjelöltek adatkezelése

A Párbeszéd Magyarországért Párt lehetővé teszi, hogy az, akit ez érdekel, a Párt elveivel és céljaival egyetért, és aktívan részt szeretne vállalni a politikai közéletben, a Párt tagjelöltjévé, majd a meghatározott beléptetési eljárást követően tagjává is váljon. A honlap a tagjelöltté válás, tehát a belépési folyamat első fázisát teszi lehetővé.

Az érdeklődő úgy tud tagjelölt lenni, hogy a honlap erre a célra készített felületére navigál, ahol kitölti az ott felkínált adatokat, és kinyilvánítja, hogy tagjelölt kíván lenni. A Párbeszéd a tagjelöltekről az alábbi adatokat gyűjti: név, lakóhely, e-mail cím, telefonszám, az a tény, hogy a tagjelölt a 16. életévét betöltötte.  Azért ezen adatokat kérjük be, mert szükség lehet a tagjelölttel a kapcsolatfelvétel a felvételi eljárás lefolytatása e-mail vagy telefon útján valósítható meg, az adott személy pontos azonosításához pedig a lakóhely ismerete is  szükséges. A 16 éves életkor adatvédelmi okokból került meghatározásra. Amennyiben már nem akar az érintett tagjelölt lenni, adatai törlését a tagfelvételi eljárás lezártáig kérheti. A tagjelöltek adatai a beléptetési eljárás lezártát követően a felvétel eredményéhez képest a tagnyilvántartásba kerülnek vagy töröljük őket.

Hivatalos tájékoztatása III. ponthoz

Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő által bérelt szervereken (Európai Unió területén). Az Adatkezelő  adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok tárolásához. Adatfeldolgozó: az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; Adószám: 24130493243, cégjegyzékszám: 01 09 991861).

Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu.

Az Érintettek köre: az parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon szimpatizánsnak jelentkező személyek.

A kezelt adatok köre:

-           név

-           lakóhely

-           e-mail cím

-           telefonszám

-           az a tény, hogy a tagjelölt betöltötte a 16. életévét

-           a tagjelöltté válás időpontja.

Az adatkezelés célja:  tagtoborzás a Párt céljainak megvalósítása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Érintett hozzájárulása).

Az Érintett hozzájárulásának módja: az Érintett a parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon közzétett rövid tájékoztatás szerint, az ott elhelyezett navigációs gomb segítségével az adatkezelési tájékoztatóhoz érkezik, ezt elolvassa, a feltételek elfogadását követően a rendszer visszanavigálja az adatok megadását biztosító elektronikus űrlapra, amelynek kitöltésével és elküldésével hozzájárul az itt megjelölt személyes adatainak célhoz kötött kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama: az Érintett által előterjesztett törlési kérelemig vagy a beléptetési folyamat lezártáig.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő elnöksége és kijelölt munkatársai.

V. Az online Kampányban résztvevők adatkezelése

A Párbeszéd az aktuális közpolitikai kérdésekben kampányokat indít. A kampány lehet offline (ebben az esetben az ívet az érdeklődők személyesen írhatják alá) és lehet online, ebben az esetben a honlapon erre rendszeresített űrlap kitöltésével lehet a Kampány céljait támogatnia az érdeklődőknek.

Az online Kampány során az adatkezelés célja az, hogy az adott közpolitikai kérdésben a Párt megfelelő támogatottságot tudjon felmutatni vagy támogatottságot tudjon mérni. Ehhez szükséges az adott céllal egyetértő személyek nevének, irányítószámának és e-mail címének a kezelése. A név és az email kombináció az aláíró minimális azonosítása érdekében kerül felvételre, továbbá az e-mail segítségével kétség esetén fel tudjuk venni a kapcsolatot az aláíróval a félreértések tisztázása érdekében (pl. dupla aláírás, más nevében történő aláírás gyanúja). Az e-mail cím megadásával lehetőséget teremtünk az adattörlési kérelem előterjesztésére is. Az adatokat a Kampány adatgyűjtési szakaszának lezárását követő 60 napon belül töröljük a rendszerből minden további értesítés nélkül.  Adatvédelmi okokból csak 16 éven felüli személyek aláírását tudjuk elfogadni. Az irányítószámot a területi támogatottság mérésére és statisztikai okokból kezeljük.

Az aláírónak lehetősége nyílik arra is, hogy a Kampány során úgy nyilatkozzon, hogy a jövőben is informálódni szeretne a Párt által fontosnak tartott közpolitikai kérdésekről. Ebben az esetben az aláíró személy nevét a fentiekben foglaltak szerint, a Kampány lezárást követő 60 napon belül töröljük, de az e-mail címét és irányítószámát ugyanúgy fogjuk kezelni, mint az Érdeklődők esetében. (Lásd:  III. pont, Érdeklődők adatkezelése). Az így kezelt adatok törlését az Érdekel a III.  pontban foglaltak szerint bármikor kérheti törölni.

Hivatalos tájékoztatása V.  ponthoz

Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő által bérelt szervereken (Európai Unió területén). Az Adatkezelő  adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok tárolásához. Adatfeldolgozó: az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; Adószám: 24130493243, cégjegyzékszám: 01 09 991861).

Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu.

Az Érintettek köre: az parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon indított online Kampányok aláírói.

A kezelt adatok köre:

-           név

-           e-mail cím

-           az a tény, hogy az aláíró a Kampányban megfogalmazottakkal egyetért

-           az a tény, hogy a tagjelölt betöltötte a 16. életévét.

Az adatkezelés célja:  a Kampány tárgyát képező közpolitikai kérdés támogatottságának mérése és bemutatása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Érintett hozzájárulása).

Az Érintett hozzájárulásának módja: az Érintett a parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon közzétett rövid tájékoztatás szerint, az ott elhelyezett navigációs gomb segítségével az adatkezelési tájékoztatóhoz érkezik, ezt elolvassa, a feltételek elfogadását követően a rendszer visszanavigálja az adatok megadását biztosító elektronikus űrlapra, amelynek kitöltésével és elküldésével hozzájárul az itt megjelölt személyes adatainak célhoz kötött kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama: a Kampány adatfelvételi periódusának lezárását követő 60 nap.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő elnöksége és kijelölt munkatársai.

Figyelem: aki úgy nyilatkozik, hogy informálódni szeretne a Párbeszéd által fontosnak tartott közpolitikai kérdésekről, annak az adatai kezelésére a III. pontban foglaltak az irányadóak!

Általános tájékoztatók

Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését. Amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, joga van adatainak törlését is kérni.

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban további kérdése merülne fel, az Adatkezelő azt kérelemre – írásban vagy elektronikus levélben – 30 napon belül közérthető módon megválaszolja.

Ha az Érintett nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.

További információ, vonatkozó jogszabályok:

1989. évi XXXIII. törvény a  pártok működéséről és gazdálkodásáról;

2000. évi C. törvény  a számvitelről;

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;

2011. évi CXII. törvény  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) .

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa.

(Az Adatvédelmi tájékoztató 2020. szeptember 15. napjától hatályos szövege.)

 

default