Megosztás
2021.2.16. |

Nemzeti parki védelem alatt álló, különösen értékes természetvédelmi területen kíván olajkútfúrást engedélyeztetni a MOL. A Párbeszéd szerint a magyar állam nem áldozhatja fel az ország természeti értékeit egy magáncég profitérdekeiért.

 

A MOL Őrség Szénhidrogén Koncessziós Kft. egy hónapja kérte a kormányhivatalt az olajkútfúráshoz szükséges, rendeletben előírt környezeti hatásvizsgálat elvégzésére. Az engedély azért előfeltétele a munkálatoknak, mert a mélyfúrást természetvédelmi oltalom alatt álló, Natura 2000 besorolású területen végeznék. A környéken élők tiltakozást és petíciót indítottak a beruházás ellen, mert a fúrás és a kitermelés súlyosan veszélyeztetné a helyben lakók és az odalátogatók nyugalmát, a tájképet, a természeti környezetet és a védett élővilágot. Az aláírók az engedélykérelem elutasítását szeretnék elérni.

A hatásvizsgálati dokumentáció szerint „A mélyfúrás helye és az újonnan kialakításra, megerősítésre kerülő megközelítési útvonal országos védelem alatt álló nemzeti parki törzsterületen, egyben az Őrség kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és különleges madárvédelmi területen található. E földrajzi helyzet miatt a beruházásra Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készült. A tervezett létesítmények az országos ökológiai hálózat magterületén helyezkednek el.” A tervezett fúrási művelet jelentős természetátalakítással jár. Az olajkút kialakításának előmunkálatai egy összesen több mint 20 ezer négyzetméter nagyságú területet érintenek, amelyet időlegesen kivonnak a művelésből. Az időlegesen kivont területet az építés időtartamára betonlapokkal fednék le. A fúrás tervezett mélysége 2850 méter. Magát a fúrást jelentős vegyszerfelhasználás és zajszennyezés kíséri, az olajkút pedig tartósan a táj része maradna. A tervezett helyszín egyébként alig 800 méterre van az Őriszentpéter ivóvizét biztosító vízbázistól.

A Párbeszéd írásbeli kérdéssel fordult Nagy István agrárminiszterhez, továbbá az állami vagyonért felelős miniszter asszonyhoz, Mager Andreához, elutasítja-e a kormány a profitérdekű környezetrombolást. Meggyőződésünk ugyanis, hogy az ország természeti értékeit egyetlen kormány sem áldozhatja fel egy magánvállalat hasznáért.

 

 

Budapest, 2021. február 16.

Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese