BUDAPEST MINDENKIÉ.

 

Hiszek benne, hogy olyan várost kell teremtenünk, amit minden budapesti otthonának érezhet. Ezért választottam főpolgármester-jelölti programomnak is ezt a címet. Mindannyiunké, köztük cigány magyar honfitársainké is.

 

Már a januárban meghirdetett előválasztási programom is garanciát vállalt a legtöbb, a petícióban felvetett kérés teljesítésére, ezt csak megerősítette a szeptember végén bemutatott, minden ellenzéki párt által támogatott, végleges programom. Bár a fővárosi önkormányzatnak korlátozott lehetősége van a budapesti roma gyermekek és fiatalok tanulási lehetőségeinek javítására, ösztöndíjprogram indításával törekszünk majd támogatásukra. Ehhez megfelelő keretet adhat a Fővárosi Szolidaritási Alap újraindítása, amely oktatási programok mellett támogatási keretet nyújthat üdültetési és kollégiumi elhelyezési programokhoz is.

 

Fontosnak tartjuk, hogy a fővárosi cégek és intézmények munkavállalóinak összetétele tükrözze a város lakóinak sokszínűségét is. Ez az egyes embereknek nyújtott munkalehetőségeken túl fontos üzenet a város egésze számára is. A roma kultúra szerves, elidegeníthetetlen része a budapesti, a magyar és európai kultúrának. Kezdeményezzük egy roma összművészeti (színház, múzeum, kutatóközpont stb.) intézmény létrehozását, amely teret biztosít a roma holokauszt emlékeinek feldolgozására és bemutatására is. Támogatjuk a budapesti vételkörzetű közösségi roma rádiózás újbóli megteremtését. A város fejlődése jó és elősegítendő folyamat, hiszen ezáltal jobb lakhatási, közlekedési, stb. körülményeket biztosíthatunk a budapestieknek. Számunkra azonban nagyon fontos az is, hogy egy-egy városrész fejlődése ne eredményezze a lakosság lecserélődését, az alacsonyabb jövedelmű – gyakran cigány magyar – lakosoknak a városrészből vagy akár a fővárosból való kiszorulását. Szociális városrehabilitációra van szükség, ahol az ott lakók életkörülményeinek javítása a cél, nem pedig egy városrész fejlesztése az esetleg “problémásnak” ítélt lakóközösség lecserélésével.

 

Ezzel összefüggésben is újraindítjuk a 2012-ben megszüntetett lakásrezsitámogatást és az aktuális jövedelemtől függő lakbértámogatást vezetünk be a fővárosi tulajdonú bérlakások bérlői esetében. Az új városvezetést a budapesti polgárok részvételére kívánjuk építeni, ahol minden budapesti közösségnek, legyen szó nemzetiségi, etnikai vagy vallási hovatartozásról, szexuális orientációról vagy éppen testi-fizikai képességekről, megfelelő, intézményesített képviselete van. Ezek a már korábban is megfogalmazott programpontok azt célozzák, hogy Budapestet valóban mindenki sajátjának, otthonának érezhesse. Az itt felsorolt gyakorlati pontok nagyon fontos, a hétköznapi életet érintő változások. Ezek mellett azonban szükség van jelképes, üzenetértékű lépésekre is.

 

Ezért vállaljuk, hogy a közterek elnevezésekor kitüntetett figyelmet fordítunk arra, hogy azok nagyobb számban viseljék a roma honfitársaink nevét.