Megosztás
2013.2.18.

Kedves Barátaim!
Néhány hónappal ezelőtt, amikor már a választók előtt is egyre világosabbá vált, hogy az LMP-n belül komoly nézeteltérések vannak Orbán Viktor leváltását illetően, egy idős bácsi odajött hozzám az utcán, és azt mondta: „hülyeség, amit csinálnak, aranyom, de nincs veszve semmi, építsenek egy új pártot, fogjanak össze másokkal, és együtt váltsák le ezt a bitang Viktort!”

Ha az ember elszánja magát arra, hogy pártot alapítson, nagyon pontosan tisztában kell lennie azzal, hogy milyen indítékai vannak, miért fog bele egy ilyen vállalkozásba. Mindnyájan, az itt lévő alapítók sokat beszélgettünk családunkkal, barátainkkal, szimpatizánsainkkal arról, hogy mi lenne a helyes lépés.
Két alapítótársaim kisfia kérdezte a minap otthon, hogy, anya, ti azért csináltok pártot, hogy leváltsátok Orbánt? Jó, de minek kell egy ilyen KIS dologhoz egy EGÉSZ pártot alapítani? Egy ötéves kisfiú anyukájaként naponta tapasztalom, hogy legtöbbször a gyerekek azok, akik azonnal meglátják a lényeget, és fel tudják tenni a gyakran egyetlen értelmes kérdést.

A kis Simi feltevése igazából két kérdést rejt magában: az első, hogy tényleg kis dolog-e leváltani az Orbán-kormányt. A második, hogy tényleg ez lenne-e az egyetlen célja a Párbeszéd Magyarországért megalapításának?

Az elsőre a válasz az, hogy sajnos nem. Az Orbán-kormány végletekig igazságtalan és manipulatív új választási rendszerében ez közel sem egy könnyű vállalkozás. A Fidesznek köszönhetően ma meg lehet nyerni egy választást és lehet kormányozni Magyarországot úgy, hogy egy pártra a szavazók kevesebb mint 30%-a adja le a voksát. Ma az átszabott választókerületeknek köszönhetően Orbán Viktor maradhat Magyarország miniszterelnöke úgy, hogy az összes magyar állampolgár mindössze 10%-a akarja őt még négy évig hatalmon látni. Ha ezt el akarjuk kerülni, nincs más választásunk: alkalmazkodnunk kell ehhez a választási szörny-szülőtthöz, mégpedig egy olyan stratégiával, amivel ez ebben a rendszerben lehetséges: összefogással.

Igen, össze kell fogni minden olyan vállalható demokratikus erővel, amely egy igazságosabb és egy fenntarthatóbb országot kíván velünk együtt megteremteni! Össze kell fogni minden olyan vállalható demokratikus erővel, amely egyetért velünk abban, hogy az alkotmányosság helyreállítása és a szociális katasztrófa megakadályozása nem tűr halasztást! Össze kell fogni minden olyan vállalható erővel, amelynek szilárd meggyőződése, hogy a 2014-es választás eredménye nem lehet igazolás arra az ámokfutásra, amit az Orbán-kormány az elmúlt két évben művelt, és amely tiltakozik az ellen, hogy az Orbán-féle elnyomó rendszer megszilárduljon az elkövetkező négy évben!

Fontos azonban, hogy az Orbán-kormány leváltása egy korszakváltás is legyen egyben. Fontos, hogy a kormányváltás ne pusztán a 2010 előtti kétpártrendszer visszaállításával történjen. Hogy olyan erőkkel együtt váltsuk le a kormányt, amelyek képesek szembenézni a múlt hibáival, amelyek hajlandóak részt venni a politika és a gazdaság káros összefonódásának lebontásában, a mindenre a megszorításokban választ találó neoliberális gazdaságpolitikai konszenzus megbontásában, és a demokrácia erkölcsi feltöltésében.

Ennyit az elején feltett első kérdésről. Most nézzük röviden a másodikat, azaz, hogy csupán az Orbán-kormány leváltása lenne-e a Párbeszéd Magyarország egyetlen célja. A válasz nyilvánvalóan az, hogy nem.

Mi, a Párbeszéd Magyarországért alapító tagjai hosszú távra tervezünk, s célunk nem lehet más, mint hogy közösen egy jobb és élhetőbb országot teremtsünk! Egy olyan baloldali értékeket valló zöld politikai közösséget szervezünk, amely aktívan részt vesz egy szabad, igazságos és fenntartható társadalom kialakításában. Mi egy olyan társadalomban szeretnénk élni, amely radikálisan csökkenti az egyenlőtlenségeket, és mindannyiunk számára biztosítja az emberhez méltó élet feltételeit. Amely helyreállítja és megóvja az alkotmányos jogállamot, megerősíti a demokratikus intézményrendszert. Amely ügyel arra, hogy milyen Földet hagyunk hátra gyermekeinknek.

Olyan társadalomban szeretnénk élni, amely elősegíti a tisztes munka megteremtését, és megerősíti a munkavállalók jogait! Amelyik nem tűri, hogy a diákokat röghöz kössék, amelyik nem tűri, hogy megalázzák a legkiszolgáltatottabbakat: a szegénységben élőket, a bántalmazott nőket, a romákat, a hajléktalanokat, a fogyatékkal élőket, a szexuális kisebbségeket, vagy a területi egyenlőtlenségek kárvallottjait! Amely határozottan fellép mindenfajta gyűlöletkeltés ellen, és előmozdítja a tényleges jogegyenlőséget.

De nekünk, kedves barátaim, ezek a célok nem politikai lózungok, és számunkra a politika nem a szavazatszerzésben jól használható szólamokból áll! Mi kihoztuk Geréb Ágit az előzetes letartóztatásból! A 8. kerületi padon öltönyről hajléktalan-gúnyáró váltó Steve vállalta a rendőrségi fogdát is, hogy rávilágítson a hajléktalanokat sújtó igazságtalanságra! Bálint és Mariann odaálltak a hajléktalan kunyhót szétzúzni készülő bulldózer elé! Küzdöttünk és kulcs szerepet játszottunk abban, hogy kiengedjék a temerini magyar fiúkat a sremska mitrovicai börtönből! Az aktivistákkal együtt éjszakákat töltöttünk Gyöngyöspatán és töltünk minden olyan helyen, ahol bárkinek félelemben kell élni.
Halász Pálmával összefogva rákényszerítettük a kormányt egy új jogi szabályozás megalkotására a bántalmazottak védelmében, Rebekával földet foglaltunk, hogy megvédjük a gazdák jogait, és vállaltuk Kövér László magánhadseregének támadását is, amikor a parlamentben transzparenssel felmutattuk a diákok követeléseit. És persze, ha kellett, oda is láncoltuk magunkat..

Kedves Barátaim!

Mi már egyszer alapítottunk pártot. Akkor azt mondták, új erőnek nincs esélye betörni a hazai politikába. De rácáfoltunk a kétkedőkre. Mi már egyszer megmutattuk, hogy ha sok jó ember egymásnak veti a vállát, ha nem fél új utakon járni és őszinte és lelkes csapatként együttműködni, akkor még a lehetetlen is lehetséges!

Ma is sok a kétkedő. Nekik is mondom: ismerem ezt a csapatot, ismerlek titeket, tudom, hogy milyen határtalan energiák mozognak bennetek, tudom, hogy milyen elszántak vagytok! Így hát Siminek, Gergő fiamnak, az itt lévőknek, és minden támogatóknak ígérem: meg fogjuk valósítani mindazt, amire ma szövetkeztünk! El fogjuk küldeni Orbán Viktort, le fogjuk bontani az Orbán-rendszert, helyre fogjuk állítani az alkotmányos demokráciát, és ki fogunk építeni egy igazságosabb és élhetőbb Magyarországot!

És most lássunk is hozzá!