Megosztás
2015.4.1. |

Tisztelt Elnök Úr!

 

Ön Magyarország államfőjeként arra esküdött fel, hogy “őrködik az államszervezet demokratikus működése” felett és többször hangsúlyozta, hogy mennyire fontos Önnek a jogbiztonság. Most itt az alkalom, hogy megmutassa: a demokrácia és a jogbiztonság valóban fontosak Önnek és valódi elkötelezettségről van szó.

 

Az új törvény szerint a Be.159/A § (5) A (2)-(3) bekezdésében meghatározott szervezetben befolyásoló részesedéssel vagy ellenőrző befolyással rendelkező személy, a szervezet vezető tisztségviselője, képviseletre feljogosított tagja, alkalmazottja, illetve tisztségviselője, cégvezetője, valamint felügyelőbizottságának tagja, illetve ezek megbízottja, továbbá könyvvizsgálója vagyonának zár alá vételét is el lehet rendelni akkor is, ha a kapcsolat a bűncselekmény elkövetésének megkezdését követően megszűnt.

 

A szakasz súlyos alkotmányossági aggályokat vet fel, hiszen olyan személyek vagyonának zár alá vételét is fenyegeti, akiknek nyilvánvalóan semmi közük sem lehet bűncselekmény elkövetéséhez. Az a személyi kör, amelyik szankcionálható, nincs pontosan körülírva, adott esetben büntetőeljárás hatálya alatt sem áll.

 

Álláspontunk szerint a Be. korábban hatályos rendelkezései megfelelőek lennének a kialakult helyzet kezelésére.

 

Ezért kérjük és felszólítjuk Önt, hogy éljen elnöki jogkörével: a törvényt ne írja alá, hanem az alaptörvénnyel való összhang vizsgálata céljából az Alaptörvény 6. cikkely (4) bekezdése szerint küldje meg az Alkotmánybíróságnak! Ez a lépés tükrözné az Ön valódi értékrendjét és méltó módon, egyértelműen demonstrálhatná a jogbiztonság iránt érzett felelősségét.

 

Budapest, 2015. március 31.

 

Szabó Tímea, országgyűlési képviselő,

a PM társelnöke