Megosztás
2018.3.25. |

Vállalom, hogy duplájára emeljük a tíz éve nem emelt családi pótlékot. Országos szinten is bevezetjük a zuglói szociális modellt: a szociális minimumot, a gyógyszer- és lakhatási támogatást.

 

Lakhatási garanciát adunk: segítünk elérhető bérlakást szerezni a gyerekes családoknak. A devizahitelesek adósságait az eredeti árfolyamon újraszámoljuk. A közétkeztetés kiterjesztésével felszámoljuk a gyermekéhezést, és munkaviszonyként ismerjük el a beteg családtagok ápolását.

 

Mi nem a szegényeknek, hanem a szegénységnek üzenünk hadat!

 

A nemzeti együttműködés helyett minden együttműködés megtagadása vált normává 2010 után. Az állami politika rangjára emelték az önzést. Fő szabály lett a perverz újraelosztás: a jövedelmek, vagyonok, esélyek és jogok átirányítása a szegényektől a gazdagok felé. Az uralkodó politikai rend gyalázata, hogy a mi hazánkban honos a gyermekszegénység, hogy százezrek képtelenek kitörni a nyomor és kiszolgáltatottság zárványaiból. A kormány szüntelenül és módszeresen apasztotta a segítségnyújtás állami forrásait. Közben kereszténydemokrata és fideszes politikusok gáncsolják és gúnyolják az elesettek önkéntes, civil segítőit is, szitokszóvá teszik a politikai korrektséget és a jogvédelmet. Szembe fordultak Ferenc pápával is, aki arra figyelmeztet: a szegénység oka a kirekesztés. Nálunk a kirekesztett szegények még bűnbakok is, akiket fölülről szított megbélyegzés és mindennapos elnyomás is sújt. Ezt egyetlen percig sem tűrjük tovább!

 

8.1. Megduplázzuk a családi pótlékot

 

Azonnal duplájára növeljük a tíz éve nem emelt családi pótlékot. Ez nemcsak sürgős segítség az alacsony jövedelmű gyermekes családoknak, hanem kifejezése annak is, hogy egyetlen gyermek értéke sem függhet a szülei adóképességétől.

 

8.2. Országosan bevezetjük a zuglói szociális modellt, benne a garantált minimumjövedelmet

 

Az egész országra kiterjesztjük a zuglói szociális modellt. Bevezetjük a garantált minimumjövedelmet: ahol a háztartás együttes jövedelme alatta marad az egy tagjára („fogyasztási egységre”) számított, jogszabályban meghatározott szintnél, ott ezt a különbséget az állam ki fogja egészíteni. Visszaállítjuk és korszerűsítjük a lakhatási támogatást, az adósságkezelési szolgáltatást és a gyógyszertámogatást.

 

8.3. Lakhatási garanciát adunk

 

Megtiltjuk a gyermekes családok elhelyezés nélküli kilakoltatását,és sokféle beavatkozással segítünk elérhető bérlakást szerezni a gyermekes családoknak és az öngondoskodásra képteleneknek. Eltöröljük itt is a diszkriminatív jogszabályokat, és javítjuk a lakás nélkül és lakhatási szegénységben élők helyzetét. Szakértők, civil aktivisták és önkormányzatok bevonásával megkezdjük egy olyan átfogó lakáspolitika kialakítását és fokozatos megvalósítását, aminek fő célja támogatni a biztonságos és megfizethető lakhatást.

 

8.4. Helyreállítjuk a közgyógyellátás rendszerét, emeljük az ápolási díjat

 

Visszaállítjuk a közgyógyellátás eredeti szerepét, és a mai méltatlan és bürokratikus korlátok eltörlésével hozzáférhetővé tesszük az egészségügyi szolgáltatásokat, a gyógyszer- és a gyógyászati segédeszközök támogatását mindazoknak, akiknek nincs biztosítási jogviszonyuk, és egy meghatározott jövedelmi, vagyoni szint alatt élnek.

 

Munkaviszonyként ismerjük el és ennek megfelelően támogatjuk a tartósan beteg, fogyatékkal élő, folyamatos gondozásra szoruló családtagok ápolását.

 

8.5. Felszámoljuk a gyermekéhezést

 

Felszámoljuk a gyermekéhezést, és megelőzzük a minőségi éhezést is, ami a gyermekek testi és szellemi fejlődését jóvátehetetlenül károsítja. Elsősorban a szülőket kell segíteni, hogy maguk tehessenek tápláló és egészséges ételt a gyermekeik asztalára. S ahol kell, a közétkeztetést is ki fogjuk terjeszteni.

 

8.6. Megsegítjük a devizahitelek által tönkretett családokat

 

Reális és méltányos megoldást keresünk a súlyosan eladósodott családok problémáira a kormányzat, a jegybank, a devizahitelesek érdekképviselői, a hitelezők és más érdekeltek, valamint független szakértők nyilvános, közös műhelymunkája keretében. A kormány részéről mindent megteszünk, hogy még az idén megnyugtató döntések révén megoldjuk azokat a problémákat, amiket az előző két ciklusban félrekezeltek, elhazudtak vagy a szőnyeg alá söpörtek.

 

8.7. Alapjövedelem-kísérletet indítunk

 

2019-től nagymintás regionális kísérletet indítunk a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetésére, amely nemcsak a legszegényebbeknek, hanem az alacsony jövedelmű dolgozóknak és a kisnyugdíjasoknak is nagy segítséget jelent, miközben élénkíti a helyi gazdaságot és munkahelyeket teremt.

 

Az egész folyamatot szigorúan független, tudományos munkacsoport követi és nyilvánosan értékeli majd.

 

8.8 Felvesszük a harcot a generációs szegénység problémájával

 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az állam egymaga nem tud megbirkózni a generációs szegénység növekvő problémájával, és senki sem ígérheti, hogy rövid idő alatt ezeket megoldja. A rossz egészségi állapot, a lehetetlen lakáskörülmények, az elégséges jövedelmet biztosító munka hiánya, a röghöz kötöttség, a szétesett közösségek, az öröklött kiszolgáltatottságok egyszerre húzzák vissza azokat a honfitársainkat, akik számára a mai szociális háló csomópontjai alig megragadhatók. Az életciklus minden pontján (a korai fejlesztéstől az óvodán és az iskolarendszeren át a felnőttek képzéséig), az élet valamennyi színterén (a családi élettől a helyi közösségekig) értő módon kell küzdeni a tanult tehetetlenség, az alacsony tudás- és képességszintek, az önfenntartásbeli hiányosságok ellen. Társadalmi beágyazottságában kell kezelni a bajokat, s hatósági, szociálpolitikai, pedagógiai, egészségügyi, foglalkoztatási, közösségszervezési eszközök, család-alapú, koncentrált vagy mozgó szolgáltatások kombinációjában lehet csak eredményeket elérni. Örökös büntetés helyett bizalomra, türelemre, helyben nyújtott, tartós és személyes segítségre, hihető perspektívák nyitására van szükség. Mindezt állhatatos, elkötelezett és innovatív állami, önkormányzati támogatás mellett, a közbeszédet is megtisztítva akarjuk előmozdítani.

 

8.9. Megbecsüljük a szociális segítők munkáját

 

Tudatában vagyunk annak, hogy a segítőket is segíteni kell. Mélyen el vagyunk kötelezve ennek a szociális segítő szakmák sok tudással, emberismerettel bíró, és áldozatokat is követelő képviselői iránt. Az állami vagy önkormányzati intézményekben, a civil szervezetekben, köztük az egyházi intézményekben működő szakemberek, az érdekvédők vagy laikus segítők hivatásbeli autonómiáját helyreállítjuk, és lényegesen javítjuk a megélhetésüket, munkakörülményeiket.

 

8.10. XXI. századi tudással felvértezve szállunk szembe a szegénységgel

 

Szigorú garanciák mellett, a jóléti rendszerekben is élünk a modern adatfeldolgozási technikákkal. Ha adott juttatás, támogatás, szolgáltatás nem mindenkinek jár, a hozzáférés kritériuma – ahol csak lehet – a „rászorultsági elv” helyett annak a fordítottja, „a tehetősek kizárásának elve” lesz. Ehhez nem a rászorulókat kell vizsgálni, hanem azok eleve azok maradnak ki a jogosultak közül, akik (az adó- és más hivatalos adatok alapján) nem szorulnak rá a támogatásra. Ez a mainál sokkal olcsóbb és gyorsabb eljárás, nem jár vegzálással, és biztosan nem ejti ki a legrászorultabbakat. A szegénység és egyenlőtlenség új alakzatairól kevesebbet tudunk, mint kellene. Ezért korszerűsítjük és teljes mélységében nyilvánossá tesszük az állami szervek, intézmények regiszteri adatait és statisztikai rendszereit, valamint komoly erőforrásokat biztosítva, ösztönözzük a független társadalomtudományi kutatókat, a tényfeltáró újságírókat és a művészeket a valóságunk bemutatására.