Megosztás
2018.3.25. |

Vállalom, hogy megfelezzük az ügyintézéssel járó terheket az állampolgárok és a cégek számára. Beruházásbarát környezet megteremtésével, tőkével és tudással segítjük a hazai vállalkozásokat. Tisztességes üzleti versenyben ők lesznek a magyar gazdaság motorjai! Megteremtjük a zöld e-államot – többek között a papírmentes ügyintézés lehetőségét.

 

9.1. Segítjük a magyar KKV-ket

 

Beruházásbarát környezet megteremtésével, tőkével és tudással segítjük a hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozásokat. Vállaljuk, hogy kedvező szabályozási környezetet teremtünk a gyors növekedésre képes vállalkozások (gazellák) számára. Lehetővé tesszük az egyszerű és olcsó vállalkozás indítást, csökkentjük az induló vállalkozások adó és járulékterheit. Támogatjuk a K+F+I tevékenységeket, a technológiai fejlesztéseket, különösen a zöld technológiák terjedését és a digitalizációt. Technológiai és innovációs központokat hozunk létre, hogy a KKV-szektor vállalatai jobban hozzáférjenek a legjobb technológiákhoz. Célunk, hogy a hazai gazdaságban és különösen a KKV-szektorban nőjön a magas hozzáadott értékű termelés aránya.

 

Az Orbán-kormány ígéretei ellenére még mindig nem egyszerű és főleg nem olcsó dolog ma Magyarországon vállalkozást indítani. A nehézségek között első helyen áll az indulási év magas adó- és járulékterhelése, a tőkeellátottság alacsony szintje és a korszerű technológiákhoz való hozzáférés hiánya. Az Orbán-rendszer fél a tudástól, a változástól, ezért összeszerelő üzemmé változtatta a magyar gazdaságot. Mi azt valljuk, hogy tudásalapú, innovatív gazdasági szerkezetet kell kialakítanunk Magyarországon.

 

9.2. Növeljük a hazai vállalkozások termelékenységét, jövedelmezőségét

 

Olyan gazdaságpolitikát folytatunk, amelynek középpontjában a jövedelemtermelő képesség növelése áll. Segítünk a KKV-szektor vállalatainak termelékenységük növelésben, a nagyvállalatok termelékenységéhez történő felzárkózásban. Piacképes tudást biztosító képzési politikával és oktatáspolitikával, a humán tőke fejlesztésével segítjük a vállalkozások munkaerő-szükségletének kielégítését. Támogatjuk a termelés és a piacok digitalizálását, az e-piactereket, kiépítjük az okos államot, az e-ügyintézést, amely támogató környezetet biztosít a vállalatok számára. Egyre csökkenő időtartamban maximáljuk a várakozási és ügyintézési időket, célzott intézkedésekkel segítjük a hivatalokat ezek betartásában.

 

Az Orbán-kormány oktatás-rombolása és bürokratikus működése komolyan hátráltatja a KKV-szektor vállalatai számára, hogy növeljék jövedelemtermelő képességüket. A magasan képzett munkaerő hiánya mára a vállalatok fejlődésének komoly akadályává vált. A magyar állam ma képtelen szolgáltató államként működni, képtelen a kis- és közepes vállalkozások gyorsan változó igényeinek megértésére és figyelembevételére.

 

9.3. Kiszámíthatóságot teremtünk, és csökkentjük a KKV-k adminisztrációs terheit

 

Eltöröljük a kamarai tagdíjfizetési kényszert. Csökkentjük a KKV-szektor vállalatainak terheit. Kiszámíthatóságot teremtünk: az első kormányzati évet követő adóévtől vállaljuk, hogy adóév közben nem változtatunk az adózási szabályokon! Egyszerűsítjük és csökkentjük az adminisztrációs költségeket.

 

Az állandóan változó működési és adózási szabályok követése óriási költségeket jelent a vállalatok számára. A bonyolult és sokszor logikátlan adminisztrációs kötelezettségek betartásának terhei ugyancsak nagyok.

 

9.4. Egyszerű és igazságos adórendszert teremtünk

 

Korszerűsítjük és egyszerűsítjük az adózást a KKV-szektor vállalatai, de különösen a legkisebb méretű vállalatok számára. Felülvizsgáljuk és modernizáljuk az egyéni vállalkozási formát, hogy az rugalmas, könnyen működtethető, huszonegyedik századi vállalkozási forma legyen.

 

A magyar adórendszer vállalkozásokat közvetlenül érintő része ma bonyolult és igazságtalan. A legnagyobbak, legtermelékenyebbek ugyanannyi adót (vagy kevesebbet) fizetnek, mint az éppen csak elinduló mikro vállalkozások, a világpiacra termelő ugyanannyit adózik, mint az, aki egy leszakadó kistérségben a helyi gazdaságot próbálja meg erősíteni. Vállaljuk, hogy a kisebb méretű vállalatok számára könnyítjük az adóterheket, számukra hosszú távon is kedvező vállalkozási és adózási formákat vezetünk be.

 

9.5. Szervesen bekapcsoljuk a multikat a magyar gazdaságba

 

Felülvizsgáljuk a nagyvállalatoknak adott túlzott támogatásokat és kedvezményeket. Azt várjuk el a külföldi óriáscégektől, hogy ne kivételezett helyzetben lévő vendégként viselkedjenek Magyarországon, hanem szervesen kapcsolódjanak a magyar gazdaság többi szereplőjéhez. Ösztönözni fogjuk a nagyvállalati-KKV együttműködéseket, partnerkapcsolatokat, erősítjük a külföldi vállalatok helyi beágyazottságának növelését.

 

Az ország gazdasága kettészakadt egy exportorientált, magas termelékenységű multinacionális nagyvállalati és egy, gyakran a túléléséért küzdő, alacsony termelékenységű KKV-szektorra. Orbán Viktor csak ígérgetett a KKV-szektor vállalatainak, de a külföldi nagyvállalatokat támogatta állami beruházási támogatásokkal, alacsony adókulccsal, adókedvezményekkel. Meggyőződésünk, hogy nem halogatható tovább a hazai KKV-szektor felzárkóztatása: nincs erős gazdaság erős hazai kis- és közepes vállalatok nélkül.

 

9.6. Gazdaságilag felzárkóztatjuk a magyar vidéket

 

Támogatjuk a vidék felzárkózását. Segítjük azokat, akik vállalkozásukkal a vidék fejlődését, a helyi közösségek megmaradását segítik elő. Adó- és járulékkedvezménnyel támogatjuk a legrosszabb helyzetben lévő térségekben vállalkozást indítókat. A vidéki vállalkozások fejlesztése érdekében mikrohitelezési programot indítunk, tanácsadással és inkubátorházakkal segítjük őket.

 

Az Orbán-kormány gazdaságpolitikája tönkretette a vidéket. Észak-Magyarország, Kelet-Magyarország, Baranya, Somogy falvaiból nincs más út, csak külföldre vándorolni, vagy Győrbe, Budapestre menni dolgozni. Meggyőződésünk, hogy nem szabad lemondani a vidékről. Meg kell teremteni azokat a kedvező feltételeket a lemaradó, leszakadó térségek vállalkozói számára, amelyek sikeressé teszik őket, és az ő sikereik révén biztosítják a vidék fejlődését, felzárkózását.

 

9.7. Megerősítjük a helyi gazdaságokat

 

Megerősítjük a helyi gazdaságokat, segítjük a szociális szövetkezeteket. Olyan gazdaságpolitikát folytatunk, amelynek célja a helyben keletkezett termékek és szolgáltatások (turizmus) minél nagyobb részének helybeni értékesítése, hogy az a helyi közösségek erősödését, boldogulását szolgálhassa. A helyi gazdaságok erősítésével támogatjuk a helyben készült termékek fogyasztását, csökkentjük a szállításból fakadó környezetszennyezést.

 

Az Orbán-rendszer az atomizált, egymást nem ismerő, egymással nem szolidáris gazdasági szereplőkben hisz az oszd meg és uralkodj elvét követve; mi a közösség erejében, a vállalkozó-munkavállaló-helyi társadalom közötti szolidaritás és érdekegyeztetés fontosságában.

 

9.8. Kizöldítjük a gazdaságot

 

Zöld gazdaságot fejlesztünk! Növeljük az energiahatékonysági és megújuló energiákkal kapcsolatos beruházásokra fordítható forrásokat, amelyek jelentős részét közvetlenül a háztartások számára tesszük elérhetővé.  Támogatjuk a környezetbarát technológiák használatának terjedését, a gazdasági érdek és a környezeti érdek összhangjának megteremtését. A gazdaság zöldítését a munkahelyteremtés szolgálatába állítjuk.

 

Az Orbán-rendszer a környezetet, a természeti erőforrásokat kiaknázni, birtokolni, elsajátítani akarja csupán. Mi hiszünk abban, hogy a Föld javaival felelősen kell gazdálkodnunk, mert azokat nem birtokoljuk, csupán kezeljük: tisztább, jobb, élhetőbb környezetet hagyunk örökségül a következő generációk számára annál, mint amit mi kaptunk az előttünk járóktól. A gazdasági viszonyok, a termelés-csere-fogyasztás zöldítése 100 000 munkahelyet hoz létre, és segít a klímaváltozáshoz való társadalmi alkalmazkodásban.

 

9.9. Igazságot és fejlődést hozunk a mezőgazdaságba

 

Rendezzük a mezőgazdasági birtok- és termelési viszonyokat.  Fellépünk az adófizetőket megkárosító, tisztességtelenül alacsony árú haszonbérleti szerződések ellen. „Vidék Bankot” hozunk létre, amely támogatja a kisgazdaságok tőkeellátottságának javítását: a helyi családi gazdaságok számára nyújt kedvezményes kölcsönöket földvásárlásra, technológiai fejlesztésekre, munkahelyteremtésre, környezetvédelmi beruházásokra.

 

Az Orbán-kormány kisemmizte a gazdákat, és a saját emberei kezére játszotta át a termőföldet. A mezőgazdaságban sürgős kárrendezésre van szükség. Meg kell erősíteni a helyi családi vállalkozásokat, fel kell lépni a környezetkárosító, erőforrásokat romboló termelési módok ellen, és támogatni kell a zöld, fenntartható mezőgazdasági termelést. Egészséges, hazai élelmiszernek kell kerülnie minden család asztalára!

 

9.10. Tiszta versenyt, korrupciómentes gazdaságot teremtünk

 

Átláthatóvá és tisztességessé tesszük a közbeszerzéseket. Megszüntetjük a szabad rablást és a haveri kapitalizmust. Jogbiztonságot teremtünk, mert tisztességes országban elfogadhatatlan, hogy a miniszterelnök baráti köre rátegye a kezét bárki tulajdonára, ha az megtetszik neki. Véget vetünk annak a gyakorlatnak, amelyben az állami pályázatok eredményeit, a gazdasági sikert nem a tényleges teljesítmény, hanem a politikai kapcsolatok döntik el. Valódi és tisztességes versenyt teremtünk, ahol a tudás, a teljesítmény és a szorgalom számít, nem a rokonsági fok.

 

Az Orbán-kormány kiszámíthatatlan gazdasági környezetet teremtett a hazai vállalatok számára. Ma nem az a vállalkozó sikeres, aki fejleszti a vállalkozását és a piaci folyamatokra figyel, hanem aki alkalmazkodik a politikai elvárásokhoz. A közbeszerzéseken ma nem egyenlők a feltételek a vállalkozások számára: akkor is Tiborcz és Mészáros nyer, ha el sem indulnak. A tisztességtelen előnyszerzés, más vagyonának, üzletének a lenyúlása, a közpénzek ellopása Orbánék világában nem rendszerhiba, hanem a rendszer lényege. A korrupció nem csak bűn, de pazarlás is. A korrupció csökkenti a magyar gazdaság versenyképességét, a korrupció rombolja a versenyt, aláássa gazdasági viszonyainkat, szétzúzza a társadalom szövetét.