Megosztás
2013.2.20. |

Az ENSZ Közgyűlése a mai napot, február 20-át nevezte ki a Társadalmi Igazságosság Világnapjának. A Párbeszéd Magyarország meggyőződése szerint az igazságosság egyik alapvető követelménye ma a társadalmi egyenlőtlenségek átfogó, radikális csökkentése – ami az egész társadalom javát szolgálja. Azokban a társadalmakban, amelyekben kisebbek az egyenlőtlenségek, az emberek inkább bíznak egymásban, egészségesebbek és tovább élnek, kevesebb gyilkosság és erőszakos bűncselekmény történik, és a demokratikus intézmények is jobban működnek. 

 

A mai magyar társadalom szélsőségesen igazságtalan: a társadalmi mobilitás lehetőségei szűkülnek, az egyenlőtlenségek növekednek, milliók élnek a létminimum alatt, százezrek kilátástalan mélyszegénységben, és tízezrek hajléktalanként; a rendszerváltást követő újkapitalista rendszer képtelen volt a foglalkoztatás bővítésére, ami százezrek munkaerőpiacról való hosszútávú kirekesztését eredményezte. A magyar oktatási rendszer a legigazságtalanabb egész Európában, amennyiben a szülők osztályhelyzete és iskolai végzettsége itt határozza meg legnagyobb mértékben a gyermekek iskolai teljesítményét. Ez a szomorú felsorolás hosszan folytatható. 

 

Mindezért nem csupán az Orbán-rezsim a felelős, hanem a rendszerváltást követő kormányok elhibázott társadalom- és gazdaságpolitikája. Az Orbán-kormány azonban lényegében minden területen tovább súlyosbította a helyzetet. 

 

Ezért egyaránt fontos az Orbán-rezsim mielőbbi leváltása, és az, hogy a köztársaság újjáépítése és az alkotmányosság helyreállítása összekapcsolódjon a társadalmi igazságosság legalapvetőbb követelményeinek érvényre juttatásával, a jóléti állam újjáépítésével és ezen keresztül a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésével. 

 

Mi, a Párbeszéd Magyarországért képviselői, tagjai és aktivistái ezen kívánunk dolgozni a következő években, és ebben a feladatban számítunk minden olyan honfitársunkra, akik tenni kívánnak egy igazságosabb társadalomért. 

 

Budapest, 2013. február 20. 

 

Szabó Tímea

országgyűlési képviselő

Párbeszéd Magyarországért 

 

Misetics Bálint

társadalompolitikai szakértő