SzaboTimea_zoldfordulat
Megosztás
2020.3.5. |

Az Európai Bizottság legfrissebb országjelentésének adatai minden eddiginél erősebben világítottak rá az Orbán-kormány politikájának embertelenségére és fenntarthatatlanságára. A Párbeszéd szerint igazságossági és zöld fordulatra van szükség, a közpolitikának pedig az embert kell középpontba helyeznie.

Az elmúlt évtizedben a szociális védelemre, az oktatásra és az egészségügyre fordított kiadások a GDP 3,4 százalékának megfelelő mértékben csökkentek, míg a gazdaságra, a sportra, a kultúrára és egyházi célra fordított kiadások 3,1 százalékkal nőttek. Az Orbán-kormány a humán tőkére és a szociális juttatásokra fordított alacsonyabb kiadások révén létrejött mozgásteret a gazdaságban való állami részvétel megerősítésére, valamint sportra, kultúrára és egyházi célra fordított finanszírozásra csoportosította át – derül ki a friss országjelentésből.

A jelentés felhívja a figyelmet, hogy a magyarok várható élettartama elmarad a legtöbb más nemzetiségű európai polgárétól: a legalacsonyabb a visegrádi országok körében, és közel öt évvel kevesebb az uniós átlagnál. Az elmúlt tíz évben mégis csökkentek az egészségügyi közkiadások, és messze elmaradnak az uniós átlagtól.

Az életkilátásokat tovább rombolja a levegőszennyezés. A szálló porra vonatkozó EU-levegőminőségi normákat 10 levegőminőségi övezetből 5 helyen nem sikerült betartani. Magyarországon 2016-ban több mint 13 ezer korai haláleset a rossz levegőminőségnek, főként a szálló pornak volt tulajdonítható. A Párbeszéd nemrég nyújtott be erre vonatkozó határozati javaslatot. A rossz levegőminőség egyik oka az energiaszegénység, amely az elemzés szerint jelentős mértékű Magyarországon, mivel a legszegényebbek fogyasztási kiadásainak mintegy 16 százalékát az energia teszi ki. Az alsó jövedelmi ötödbe tartozó háztartások mintegy egyharmada – főként a vidéki területeken – nem fér hozzá gázhoz vagy távfűtéshez, ezért drágább és szennyezőbb szilárd tüzelőanyagokat használ fűtésre.

A jelentés rámutat: Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy 2030-ig a 2005-ös szinthez képest 7 százalékkal csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, de 3 százalékpontos elmaradás várható e célhoz képest.

Az elemzés felhívja a figyelmet a kormány klímapolitikájával kapcsolatban arra, hogy egyes negatív tendenciák ellentétesek a kinyilvánított szándékokkal, és növelik az éghajlatváltozással szembeni sebezhetőséget. Ilyen például a városi zöld területek csökkentése, ami erősíti a hőszigethatást – a jelentés ugyan nem említ konkrét esetet, de ennek mindannyiunk előtt ismert példája, hogy az Orbán-kormány betonba szeretné önteni a Városligetet.

A Párbeszéd szerint az elmúlt tíz év költségvetési hangsúlyainak változása az Orbán-kormány politikájának embertelenségét, a fenntarthatósági célok be nem tartása a kormány felelőtlenségét bizonyítja. Azonnali igazságossági és zöld fordulatra van szükség, amely az embert helyezi a középpontba az egészségügy, az oktatás, a szociális védelem és a zöld ügyek hathatós támogatásával.

 

a Párbeszéd frakcióvezetője, társelnöke