Megosztás
2020.8.20. |

Tisztelt Hivatal!

 

A Párbeszéd Magyarországért Párt (1525 Budapest, Pf.: 90., képviseli: Szabó Tímea pártelnök) nevében kérjük, hogy szíveskedjenek átfogóan megvizsgálni a sajtó magyarországi helyzetét, a média működését, figyelemmel az alábbiakra:

 

Magyarország legolvasottabb, a függetlenségét eddig megőrizni képes hírportálját, az Index.hu szerkesztőségét súlyos támadás érte Orbán Viktor illiberális rezsimjének médiaszakemberei által. Miután az oldal összes reklámbevételét kezelő céget – amely tulajdonosként is jelen van az Index.hu életében – a kormányoldal emberei már korábban irányításuk alá vonták, a szerkesztőség határozott tiltakozása ellenére leváltották a lap főszerkesztőjét, Dull Szabolcsot, durván megsértve ezzel a szerkesztőség autonomitását, függetlenségét. A történtek miatt szinte a teljes szerkesztőség – hozzávetőleg nyolcvan újságíró – azonnal felmondott.

 

Normális, demokratikus alapvetések mentén működő országban aligha lenne szükség a sajtószabadságért aggódni és a kormányt hibáztatni azért, mert az Index.hu Zrt. igazgatóságának elnöke, Bodolai László leváltja a főszerkesztőt, de Magyarország már nyomokban sem emlékeztet a 2010 előtti Magyar Köztársaságra; működése – jól dokumentálhatóan – sokszor szöges ellentétben áll a demokrácia, a jogállamiság, a sajtószabadság eszméjével, értékeivel, normáival.

 

Orbán Viktor autokrata kormánya 10 éve folytat háborút a független, szabad sajtó ellen; azóta az alapjaiban átformált közszolgálati médiacsatornák kizárólag silány, tömény kormánypropagandát folytatnak, nyomaiban se felelve meg a pártatlan, kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének. Minden lehetséges nyomtatott és online újságot, így az összes vidéki, megyei napilapot a Nemzeti Együttműködés Rendszere (NER) oligarchái vásárolták fel, és állították át a kormánypropaganda-üzemmódra, de így járt a kereskedelmi szektor kiemelkedő elérésű médiuma, többek között a legnagyobb elérést kínáló weboldalak egyike, az Index.hu korábbi versenytársa, az Origo.hu, továbbá a második számú legnagyobb televízió, a TV2 is. Időközben megalakult a csaknem 500 (!) újságot bekebelező Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA), amelyet kormánypárti kiválasztottak vezetnek, és amelynek az Orbán Viktor által közpénzekkel ellátott oligarchák egyszerre ajánlották fel – tévékkel és rádiókkal teljes – médiaportfóliójukat. A szeriőz újságok piacvezetőjét, a Népszabadságot – több tényfeltáró cikksorozat után – egyszerűen megszüntette az Orbán Viktor köreivel is üzletelő osztrák stróman, az Ausztriában elítélt bűnözőként is nyilvántartott Heinrich Pecina.

 

Az Index.hu évek óta védelmezi a függetlenségét, amelyet úgynevezett barométerrel is jelez. A lap egy hónapja „Veszélyben” állásra állította át a baromtétert, mert – több, a sajtóban is megjelent átalakítási, beavatkozási kísérlet miatt – súlyos nyomást érzékeltek a szerkesztőség függetlensége tárgyában. A veszély beigazolódott: a szerkesztőség határozott kérése, egységes fellépése ellenére leváltották a főszerkesztőt. Dull Szabolcs közleményében úgy fogalmazott: az elmúlt hetek eseményei még jobban meggyőzték arról, hogy Magyarországnak szüksége van egy olyan lapra, ahol nem lopakodó külső erők határoznak arról, mi kerüljön az újságba és kik csinálják azt az újságot. A szerkesztőség tagjai pedig azt írták, hogy évek óta két dolgot tartanak az Index független működése feltételének: se a tartalmat, se a szerkesztőség összetételét ne érje külső beavatkozás, ez utóbbi azonban – a főszerkesztő eltávolításával – jelentősen sérült.

 

Magyarország a sajtó szabadságát vizsgáló jelentésekben évek óta egyre rosszabbul szerepel. A kormány hiába példálózott mindig az Index.hu-val, hogy igenis van nálunk szabad sajtó: Orbán Viktorék képtelenek elviselni a sajtó szabadságát.

 

Az Európai Unió értékeit, alapelveit elfogadó országban rendkívül nehéz lehet megérteni azokat a technikákat, amelyekkel egy illiberális állam maga alá gyűri a sajtószabadságot, végletesen eltorzítva a médiaviszonyokat, felszámolva a közszolgálatiságot, folyamatosan szűkítve a független, pártatlan, kiegyensúlyozott tájékoztatás lehetőségét. Ma Magyarországon több millió ember – választópolgár – kizárólag a kormánypropagandából tud „tájékozódni”, mert nem ér el hozzá más médium. A kormány üzeneteit látja az óriásplakátokon, nézi a tévében, hallgatja a rádióban, olvassa az (ingyenes) újságban. Ennek „kísérőeleme” a totális uralom kiterjesztése: az alkotmány módosítása, saját képre alakítása, a jogállam leépítése, a közjogi rendszer átalakítása, a végrehajtó hatalomtól elméletileg független szervek maguk alá gyűrése, a bírósági vagy a választási rendszer átalakítása, a pártkatonák hatalmi ellenőrző pozícióba ültetése.

 

A szabad sajtó elfojtása döntően nem a jogalkotáson, a kormány akaratának egyértelmű kinyilvánításán keresztül történik, hanem – úgymond – magántulajdonú gazdasági társaságok ügyletein keresztül. De lehet-e véletlen, hogy minden felvásárolt médium a kormány szócsövévé válik? Lehet-e véletlen, hogy az állami vállalatok és maga a kormány horribilis reklámköltései biztosítják e médiumok anyagi alapjait? Lehet-e véletlen, hogy amikor mégis szükséges valamely jogi aktus, akkor az meg is születik? Utóbbira a legkirívóbb példa a fent említett KESMA esete. Tekintettel arra, hogy az alapítvány csaknem 500 sajtóterméket kebelezett be, egyes szegmenseket – például vidéki lapok – teljesen maga alá gyűrve, ez a fokú koncentráció önmagában is súlyosan torzította a sajtópiacot. A kormány azonban ezt a műveletet nemzetstratégiai jelentőségű összefonódássá nyilvánította annak érdekében, hogy a Gazdasági Versenyhivatal ne tudja vizsgálni a koncentráció verseny- és piactorzító hatásait.

 

Márpedig a kormány elvileg nem bújhat el az általa eltorzított szabad piac mögé, különös tekintettel arra, hogy Magyarország Alaptörvénye a IX. cikk (2) bekezdésében rögzíti: Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.

 

Ezek egyike sem érvényesül ma, és ez egyértelműen a kormány felelőssége.

 

Tekintettel arra, hogy a helyzet súlyossága szükségessé teszi a magyar médiahelyzet átfogó vizsgálatát, felajánljuk, hogy amennyiben személyesen kívánnak Magyarországon tájékozódni, megszervezzük a területtel foglalkozó civil szervezetek, intézetek (Mérték Médiaelemző Műhely – mertek.eu; Eötvös Károly Közpolitikai Intézet – ekint.org; stb.) képviselőivel való beszélgetést.

 

Kérjük, vizsgálják ki a történteket, a sajtó magyarországi helyzetét, mivel minden körülmény azt támasztja alá, hogy a történések mögött durva politikai beavatkozás áll, amely egyértelműen sérti a sajtószabadságot és a független média működését. Ahol pedig a sajtó nem szabad, ott nincs szabad választás sem.

 

Kérjük továbbá, hogy a vizsgálat eredményét szíveskedjenek az Európai Bizottsághoz továbbítani, amelyhez az elmúlt években szintén több panaszt nyújtottak be a magyarországi médiahelyzet miatt.

 

 

Budapest, 2020. augusztus 21.

 

Tisztelettel:

Szabó Tímea

társelnök

Párbeszéd Magyarországért Párt