Megosztás
2014.11.26. |

Tisztelt Rendőrfőkapitány Úr!

 

Magyarországon a „Szolgálunk és Védünk” szlogenről mindenki a rendőrségre és a rendőri hivatásra gondol. A mondat bizalmat, nyugalmat és védettséget juttathat mindazoknak az eszébe, akik egy ilyen bizalomhiányos és félelemmel teli korban önhibájukon kívül egyedül nem tudják saját biztonságukat megóvni. A rendőrségi iránti bizalom nélkül egy társadalom rendje nem szavatolható. Ön pontosan tudja, hogy rendőrnek lenni nem egyenruha-viselet kérdése, hanem többek között az áldozatok védelmére tett eskü. A rendőrségben az állampolgároknak bízniuk kell, végzetes lenne hazánkra nézve, ha a rendőri munka, a rendőri állomány vagy a rendőri tevékenység megítélése válságba kerülne.

 

Éppen ennek elkerülése végett állunk tanácstalanul és értetlenül a Baranyi Megyei Rendőrkapitányság bűnmegelőzési keretéből finanszírozott „Tehetsz róla. Tehetsz ellene” videója vagy a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. november 25-én kiadott közleménye előtt. Előbbi videó tartalma Ön előtt világos kell, hogy legyen, és sajnálattal vettük tudomásul, hogy az angol és a német sajtó már egyaránt foglalkozik ezen iskolákban is levetítendő videóval. 

 

Több mint szomorú, hogy a bűnmegelőzés úgy kezdődik, hogy a nőket teszik felelőssé az ellenük elkövetett erőszak elkövetéséért. Aki rendőrként dolgozik, aki a bűnt üldözi, és az igazságot kutatja, annak pontosan tudnia kell: az erőszak mindig az erőszakot elkövető döntése. A szexuális erőszaknak történő áldozatul esés sem a későbbi áldozat döntése, hanem az elkövetőé. 

 

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság így fogalmaz közleményében: „A fiatal lányok kacérkodása gyakran válthat ki erőszakot.” Ezt a mondatot csak egyféleképpen lehet értelmezni: a nők felelősek az erőszakért. Azt gondolom, mint az eseteket jól ismerő rendőri vezető, ezzel a mondattal Ön sem érthet egyet. Ez az áldozathibáztató magatartás csak erősíti az elhallgatás spirálját, azt hogy az áldozatok elbizonytalanodnak, és nem mernek a nyomozó hatóságokhoz fordulni. Mint köztudott Magyarországon rendkívül alacsony a nemi erőszakot bejelentők száma, és az előbbi vagy a „Tehetsz róla. Tehetsz ellene” videó is a rejtőzködés felé tereli az áldozatokat.

 

Talán Ön is olvasta azokat a beszámolókat, amelyekben az áldozatok több éves hallgatás után szólalnak meg az egyetemi gólyatáborokban ellenük történt erőszak kapcsán. Mindegyiknek visszatérő eleme volt, hogy az áldozat nem mert lépni. Sajnos a tárgyalt „megelőzési” anyagok sem segítik elő azt, hogy a köztünk járó áldozatok merjenek a rendőrséghez fordulni, hogy azt gondolják, bízhatnak benne. Nem tud bízni az áldozat abban a rendőrben, aki szerint egy nő nevetése, ruházata vagy táncmozdulatai lennének azok a „tényezők”, amelyek miatt ő tehet majd arról, hogy erőszak áldozatává válik.

 

Az ehhez hasonló üzenetek nem egyszerűen szakmai hibák, hanem véleményem szerint egy bizalmat árasztó rendőrségnek ezektől el is kell határolódnia. Értelmezésem szerint a rendőrség feladata nem a nők stigmatizálása, hanem annak az évente 110-120 ezer nő elleni erőszak felderítése, ami miatt sorsok és életek dőlnek romba. A szexuális erőszakcselekmények 99%-ról a hatóságoknak nincsen tudomása. Beláthatjuk: ezek a képsorok és mondatok nem is segítik elő azt, hogy az elkövető felelőssége megfelelően kerüljön elbírálásra, egyúttal a férfiakat is olyan szerepre degradálja, amely szerint nekik nincsen önálló akaratuk és döntésük abban az esetben, ha meglátnak egy szórakozóhelyen egy csinosan öltöző lányt. Elutasítom azt, hogy a férfiaknak eleve ne lenne döntési szabadságuk, azok nem lennének mások, mint „tehetetlenül” viselkedő ösztönlények.

 

Tisztelt Rendőrfőkapitány úr!

 

Biztos vagyok benne, hogy egyetért velem abban, hogy a hatóságok feladata a védelem, nem pedig a hibáztatás és a felelősség áthárítása az áldozatokra. Ha ebben egyetértünk, úgy kérem, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a rendőrség munkáját ne a fenti példák alapján ítéljék meg, hogy az áldozatok merjenek és akarjanak a hatóságokhoz fordulni. 

 

Ha ebben is egyetértünk, úgy kérem, indítson vizsgálatot az érintett kapitányságokon, és vonják vissza a tárgyalt videó terjesztését és vetítését, egyúttal az eredeti szándéknak megfelelően a cél elérésének megfelelő tartalmú és körültekintéssel készülő anyagok elkészítésére tegyenek javaslatot. Az utóbbi napokban, a nyilvánosságban számos civil szervezet felajánlotta ez irányú segítségét és javaslatait, van kikhez fordulni.

 

A magyar állampolgároknak bízniuk kell a rendőrségben, Önben és munkatársaiban. „Szolgálunk és Védünk!” - ez a rendőrség jelmondata. Álláspontom szerint ez a mondat most önkorrekciót kell, hogy jelentsen. Levelemet a nyilvánosság számára is eljuttattam, várom tájékoztatását, megnyugtató sorait.

 

 

Budapest, 2014. november 26.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szabó Rebeka, a Párbeszéd Magyarországért elnökségi tagja