Megosztás
2018.3.25. |

Vállalom, hogy népszavazást írunk ki, ahol a népakarat megsemmisítheti a fideszes alaptörvényt és ezzel eltávolítja a független intézmények élére tett pártkatonákat. Az állampolgárok bevonásával új Alkotmányt fogadunk el, és kikiáltjuk a Negyedik Köztársaságot. Az új, szociális demokráciában az Alkotmány fogja védeni a lakhatáshoz és a szociális biztonsághoz való jogot, a férfiak és nők egyenlőségét. Visszaállítjuk a sajtószabadságot, beszüntetjük az állami propagandát.

 

Szabadságainkat csak a jól működő, ellenőrizhető, átlátható és számon kérhető jogállami intézmények garantálhatják.

 

Kétharmados parlamenti többségével visszaélve a Fidesz-kormányzat módszeresen leépítette a jogállamot és tekintélyelvű, az egypárti diktatúrára emlékeztető centrális hatalmat épített ki. E rombolási folyamat tipikus eszköze a kormányzati hatalmat kontrolláló intézmények hatásköreinek, működésének megváltoztatása, és a párthoz hű személyekkel feltöltése. Az átláthatatlan és ellenőrizetlen hatalomgyakorlás ma Magyarországon egy szűk bűnözői kör érdekét szolgálja.

 

Csak az alkotmányosság helyreállítása képes megszüntetni a hatalommal való visszaélést, a korrupciót, a közösségi autonómiák felszámolását, a pártos igazságszolgáltatást. Egy demokratikus hatalomnak azonnal vissza kell állítania a jogállami biztosítékokat, új alkotmányos rendszert kell építenie, amelyben az újraszabályozott intézmények jogállami elkötelezettségű irányítás alá kerülnek.

 

Az alkotmányosság helyreállítása után eredeti funkciója szerint működtetjük az országos és helyi képviseleti rendszert. Vissza kell adnunk a képviselet becsületét, hogy képviselőink valóban választóikat szolgálják. Demokráciában minden állampolgár szavazata egyenlő: ezért olyan választókörzeteket és választási rendszert hozunk létre, amelyben érvényesül az egyenlőség és arányosság elve. Megszüntetjük annak lehetőségét, hogy egy párt a választók kisebbségének szavazataival is kétharmados többségre tegyen szert. Megszüntetjük azt a bűnös politikát, amely kamupártokkal, Kubatov-listákkal, verőlegényekkel, lehallgatással, zsarolással és egzisztenciális fenyegetésekkel a félelem légkörét terjesztette el az országban.

 

Minden ember egyenlő, és a hatalom forrása a nép. A demokrácia alulról felfelé épül fel, az intézmények ezt garantálják. Nem a hatalom ellenőrzi a népet, hanem a nép a hatalmat. Ebben segítenek a civil szervezetek, amelyek a demokrácia fontos támaszai. Ahol életünket, egészségünket, munkához jutásunkat és gyermekeink oktatását egy önkényúr és családja határozza meg, ott nem demokrácia van, hanem önkényuralom.

 

Alapelvünk a szabadság, egyenlőség, testvériség!

 

10.1. Népszavazással semmissé nyilvánítjuk a Fidesz egypárti és illegitim Alaptörvényé

 

Az új, kormányváltó többségű Országgyűlés elrendeli népszavazás kiírását a 2011-ben egyoldalúan elfogadott egypárti Alaptörvényről, hogy érvényes és eredményes népszavazás esetén a népakarat egyértelmű kifejeződésével hatályon kívül helyezze azt.

 

10.2. Új Alkotmányt hozunk létre

 

Társadalmi részvétellel olyan új Alkotmányt hozunk létre, amely garantálja a szociális demokrácia alapjait és széles konszenzust élvez.

 

A szociális demokrácia Alkotmánya olyan jogokat fog garantálni, mint a lakhatáshoz és a szociális biztonsághoz való jog, a nők számára az egyenlő munkáért járó egyenlő bér, a jövő generációk jogai, az azonos nemű párok jogai. Vagyis minden kiszolgáltatott csoportnak egyenlő jogokat, diszkriminációtól mentes hozzáférést és méltó bánásmódot biztosítunk.

 

10.3. Ismét felállítjuk a fékek és ellensúlyok rendszerét

 

Helyreállítjuk a valóban független, pártkatonáktól és a mindenkori kormányok befolyásától mentes demokratikus intézményeket, különös tekintettel az Alkotmánybíróságra, az MNB-re, az Ügyészségre, az ÁSZ-ra és a NAV-ra. Visszaállítjuk az Alkotmánybíróság korábbi jogköreit.

 

10.4. Leszállítjuk a választójog alsó korhatárát, ösztönözzük a választási részvételt

 

A választásokon való részvétel alsó korhatárát 16 évre csökkentjük; bevezetjük a demokráciára nevelést a középfokú oktatásban, és élővé tesszük az iskolai demokrácia intézményeit az általános iskolák felső tagozatától kezdve.

 

Pozitív ösztönzőkkel nyilvánítjuk ki, hogy a választásokon való részvétel alapvető állampolgári felelősségünk.

 

10.5. Megerősítjük a képviseleti demokrácia részvételi elemeit

 

Bevezetjük az elektronikus demokráciát és az online szavazást, megerősítjük a társadalmi részvétel garanciáit a törvényalkotásban. Visszaállítjuk a véleménynyilvánító népszavazás és a népi kezdeményezés lehetőségét, megkönnyítjük az ügydöntő népszavazások kiírását, bevezetjük az állampolgári tanácsok intézményét.

 

10.6. Visszaadjuk az önkormányzatok autonómiáját

 

Visszahelyezzük jogaiba az elmúlt nyolc évben megcsúfolt önkormányzatiságot: megerősítjük és bővítjük a települési önkormányzatok jogait, hatásköreit, funkcióit, és kiszámítható, fenntartható finanszírozást rendelünk a feladatok mellé.

 

10.7. Bevonjuk az állampolgárokat és közösségeiket a helyi döntéshozatalba

 

A helyi közösségek részvételét a döntéshozatalban ki kell terjeszteni. Ennek érdekében a helyi döntések előkészítésébe kötelező lesz vonni a helyben működő civil szervezeteket; minden polgár előtt átláthatóvá és átjárhatóvá kell tenni a képviselőtestület és az önkormányzat működését. Megkönnyítjük a helyi népszavazások és népi kezdeményezések elindítását és lebonyolítását. Helyi közösségekben lehetővé tesszük és gyakorlati képzéssel, támogatással segítjük a részvételi költségvetés és a közösségi tervezés módszereinek alkalmazását.

 

10.8. Pártpropagandától mentes, független és minőségi közmédiát hozunk létre

 

A közpénzből fenntartott és közmédiának nevezett, de pártpropagandát sugárzó adók helyett valódi, politikai oldalaktól független közszolgálati hírszolgáltatást, tv- és rádió csatornákat hozunk létre, paritásos politikai és társadalmi, civil felügyelet alá helyezve, a jelenlegi, évi közel 80 milliárd forintos költségvetés feléből.

 

A közszolgálati tartalom előállítására nyilvános pályázati rendszert állítunk fel, ahol a döntést két szempont: a közszolgálati érték és a potenciális elérés határozza meg. A közérdekű kormányzati tájékoztatást nem keverjük össze a propagandával, és kizárjuk a lehetőségét annak, hogy kormányzati kampányokat pártcélokra lehessen felhasználni. A kormányzati, állami vállalatok hirdetési keretét felülvizsgáljuk, és a megmaradó hányad elköltését kizárólag a célcsoportok elérésétől tesszük függővé. Szubjektív szempontokat kizáró frekvenciapályázati rendszert hozunk létre a médiaszabályozás átalakításának részeként, és független, elfogulatlan, szakmai alapokon álló Médiatanácsot hozunk létre.

 

10.9. Arányos választási rendszert hozunk létre

 

Bevezetjük azt a választási rendszert, amelyről a Közös Ország Mozgalom szervezésében a demokratikus ellenzéki pártok megállapodtak, és amely úgy kezeli az egyéni és listás mandátumokat, hogy a parlamenti arányok a pártok tényleges támogatottságát tükrözzék.

 

10.10. Közvetlenül választjuk a köztársasági elnököt

 

A köztársasági elnök megválasztását közvetlenül a nép kezébe adjuk, hogy soha többet ne foglalhassa el a köztársasági elnöki széket olyan személy, aki a kormányt szolgálja a nép helyett!