Megosztás
2018.3.25. |

Vállalom, hogy negyedével csökkentjük a diákok óraszámát és kisebbek lesznek az osztálylétszámok; a gyerekek megtanulnak tanulni, együttműködni, számítógépet kezelni és angolul beszélni. Mindenki leérettségizhet. A tanároknak visszaadjuk a tanszabadságot, emeljük a bérüket és 7-8 évente kapnak egy pihenőévet. Az első diploma ingyenes lesz, és eltöröljük a tandíj-adósságokat.

 

Minden hazai és nemzetközi kutatás szerint radikálisan romlott az oktatási rendszerünk teljesítőképessége: a legjobban teljesítő diákok, amilyen hamar csak tudnak, külföldre mennek; az iskola nemhogy felszámolná, inkább felerősíti az otthonról hozott hátrányokat; nem készít fel a munkaerő-piaci kihívásokra; sok tehetséges gyerek kerül kényszerpályára. Ennek következtében egyszerre van tömeges munkanélküliség és munkaerőhiány az országban; évente tízezrek jönnek ki használható tudás nélkül és kerülnek be a közmunka – foglalkoztatást helyettesítő támogatás – alkalmi munka körforgásába, ahelyett, hogy az oktatási rendszerünk adófizetőket csinált volna belőlük. Az iskola ne csak a munkaerőpiacra, hanem az életre is készítsen fel! Tudásalapú társadalmat építünk a munkaalapú helyett.

 

Olyan oktatási rendszert alakítunk ki, ahol kizárólag egy-egy gyerek személyes képessége, tehetsége és szorgalma határozza meg, hogy mi lesz belőle felnőttként. Az írmagját is kiírtjuk annak a magyar sajátosságnak, hogy egy-egy gyerek továbbtanulási útját lakóhelye, bőrszíne, családjának szociális helyzete, vagy éppen olyan íróasztal mögötti döntéshozók határozzák meg, akik már rég kimenekítették gyereküket az állami rendszerből.

 

Az oktatás, ahogy az életünk egésze, a kultúrán alapul. Minden kulturális alkotás egy-egy ajánlat a jó életre, ennek megfelelően a kultúra nem luxuscikk, hanem az emberi lét alapvető feltétele. Felszabadítjuk a kultúrát és a tudományt a pártpolitikai nyomás alól, leállítjuk a terméketlen kultúrharcot, megteremtjük a sokszínű és gazdag szellemi alkotás feltételrendszerét. Alkotó életre neveljük a fiatalokat az iskolában, és természetessé tesszük, hogy felnőttként is keressék, használják és maguk is gyarapítsák a kulturális élet javait.

 

5.1. Több pénzt fordítunk az oktatásra

 

Minden iskolát olyan állapotba hozunk, hogy az méltó legyen Európához, Magyarországhoz és gyermekeink jövőjéhez. Tervezhetővé tesszük az oktatás finanszírozását: a GDP 6%-át költjük el rá, emeljük a tanárok bérét, kidolgozzuk a túlzott és értelmetlen központosítás felszámolásának lépéseit: felszámoljuk a KLIK-et, és az önkormányzatok vagy azok társulásai visszakapják az iskoláikat. Az oktatás finanszírozását szektor-függetlenné tesszük például úgy, hogy a jövőben az állam a saját iskoláinak is annyi pénzt fog biztosítani, mint az egyháziaknak. Mindezen feladatok végrehajtására egy egységes, az oktatási-nevelési rendszer minden területét felügyelő önálló minisztériumot hozunk létre.

 

5.2. Megerősítjük a bölcsődéket, óvodákat és a korai fejlesztést

 

Az iskoláskort megelőző évekre magas színvonalú, a szülők időbeosztását, a gyerekek korát és egyéni szükségleteit is figyelembe vevő szolgáltatásokat és bölcsődét, óvodát biztosítunk a gyerekek optimális fejlődésének megfelelően, a Gyerekházak rendszerét megerősítjük; a gyermekintézményekben dolgozókat a jelenleginél lényegesen jobban megbecsüljük, anyagi és szakmai szempontból egyaránt.

 

5.3. Mindenkinek elérhetővé tesszük a jó minőségű közoktatást – a legkisebb kortól

 

Minden településről elérhetővé tesszük a kora gyerekkori ellátásokat (bölcsőde, óvoda stb.); a sajátos nevelési igényű gyerekeknek minden segítséget megadunk ahhoz, hogy – a többi gyerekkel együtt tanulva – sikeres tanulási pályát futhassanak be.

 

5.4. Csökkentjük a diákok terhelését

 

Negyedével csökkentjük a diákok óraszámát és kisebbek lesznek az osztálylétszámok is; a gyerekeknek elsősorban nem magolniuk kell majd, hanem megtanulniuk tanulni, együttműködni, számítógépet kezelni és kommunikálni – angol nyelven is.

 

5.5. Biztosítjuk, hogy mindenki érettségit tehet

 

Senki nem morzsolódhat le, ezért 18 évre emeljük a tankötelezettséget, és biztosítjuk, hogy – egyéni odafigyeléssel, a fejlesztőpedagógusok, iskolapszichológusok, gyógypedagógusok, pedagógiai asszisztensek létszámának duplájára emelésével – sikeresen tanulhassanak együtt, ne morzsolódjanak le, és teljes értékű érettségit tehessenek a különböző hátterű gyerekek.

 

5.6. Tanszabadságot, magasabb bért és fejlődési lehetőséget adunk a tanároknak

 

A tanároknak visszaadjuk a tanszabadságot, csökkentjük a terhelésüket, emeljük a bérüket és az oktatásban dolgozó szakemberek 7-8 évente kapnak egy olyan pihenő évet, amikor feltöltődhetnek, kutathatnak és továbbképzésre mehetnek.

 

5.7. Kibővítjük az ösztöndíjak rendszerét

 

A meglévő szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatokat megerősítjük, és ezzel párhuzamosan átláthatóvá tesszük, valamint azt is vállalom, hogy a települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal együttműködésben a roma diákok számára újranyitjuk a MACIKA ösztöndíj-pályázatok rendszerét és megháromszorozzuk az adott ösztöndíjak összegét.

 

5.8. Ingyenes diplomát adunk

 

Újranyitjuk a társadalmi felemelkedés csatornáit: az egyetemek visszakapják autonómiájukat, és a jövőben az első diploma megszerzése minden hallgatónak ingyenes lesz. Azoknak, akik a tandíjuk fedezésére kényszerből felvették a Diákhitel 2-t, eltöröljük a tartozásukat; sőt azoknak, akik már részben vagy egészben törlesztették adósságukat, a befizetett összeget adójóváírás formájában visszaadjuk.

 

5.9. Bevezetjük az uniós ifjúsági garanciát

 

A 30 alattiaknak jár az ifjúsági garancia: ha 4 hónap alatt nem találnak állást, biztosítjuk számukra a továbbtanulás, képzés, gyakornoki vagy támogatott foglalkoztatás lehetőségét.

 

5.10. Bizalom és minőség az oktatásban

 

A gyermekekkel-diákokkal-hallgatókkal, a szülőkkel és a pedagógusokkal, valamint a szakértőkkel a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló, az átláthatóságot és intézményi minőségbiztosítást célzó valódi egyeztetési rendszert dolgozunk ki.

 

Ezen felül megvalósítjuk az Oktatási minimum itt nem szereplő intézkedéseit.