Megosztás
2018.3.25. |

Vállalom, hogy az átlagfogyasztásig 30%-kal csökkentjük a gáz és 10 %-kal a villany árát, a legkisebb fogyasztásért pedig egyáltalán nem kell majd fizetni. Leállítjuk a paksi atomerőmű-bővítést! Ehelyett EU-s forrásokból lehetővé tesszük, hogy a családok önerő és hitel nélkül növeljék otthonaik energiahatékonyságát: szigeteléssel, nyílászárók cseréjével, a fűtés modernizálásával.

 

7.1. Igazságos rezsicsökkentés: sávos rezsiárat vezetünk be

 

A háztartások esetében sávos tarifarendszert vezetünk be a gáz és a villamos energia árrendszerben, amelyben az átlagfogyasztásig 30%-kal csökkentjük a gáz és 10 %-kal a villany árát. A sávos árrendszert kiterjesztjük a vízszolgáltatásra is.

 

Az ár az alsó fogyasztási sávban a legalacsonyabb, és minden további fogyasztási sávban magasabb árat kell fizetni. Egy ilyen sávos tarifarendszer igazságosabb lenne a mai árrendszernél, és lehetővé tenné, hogy a szegény családok számára is megfizethetőek legyenek a minimálisan szükséges mennyiségben az ivóvíz és a vezetékes energiahordozók (a villamos energia és a földgáz); jobb feltételeket teremtene a szegény, gyermekes családok lakhatási viszonyaihoz; a kedvezmény természetbeni nyújtásával garantálná a cél szerinti felhasználást; csökkentené a szilárd tüzelés okozta környezetszennyezést. A sávos árrendszer további előnye, hogy ösztönöz az energia - és víztakarékosságra, sőt, a nagyfogyasztó háztartások esetében a megújuló energiatermelésbe történő beruházásra is.

 

A szociális tűzifa-programot az ország összes településén, az önkormányzat anyagi erejétől függetlenül elérhetővé tesszük.

 

7.2. Minden lakást visszakapcsolunk a közmű-ellátásba

 

A szolgáltatók költségére (a fogyasztók számára ingyen) kapcsoltatjuk vissza a víz-, valamint a földgáz- és villamosenergia-ellátásba, és előre fizetős órával látunk el minden, fogyasztásból kikapcsolt lakossági fogyasztót.

 

Magyarországon – különösen a szegény településeken – több tízezer háztartást kapcsoltak ki a földgáz és a villamosenergia szolgáltatásból, mert nem tudják kifizetni az energiaszolgáltatási díjakat. Kisebb mértékben, de ugyanez előfordul a vízszolgáltatás esetében is. Mindez nemcsak a 21. századhoz méltatlan körülményeket teremt szegény családok sokaságánál (utcai kúthoz járnak ivóvízért, nem tudnak alapvető elektromos eszközöket – pl. hűtőgép – használni), hanem súlyos környezeti és egészségi ártalmakat is okoz a szilárd tüzelés miatti levegő-, elsősorban szállópor-szennyezéssel és devianciákat (pl. illegális áramvételezés, műanyag hulladék égetése) eredményez. Ezért minden víz- villamosenergia- és gázszolgáltatásból kikapcsolt lakást ingyen visszakapcsoltatunk az elosztó vállalatokkal a szolgáltatásba, és a lakók előre fizetős (kártyás) mérőt kapnak (szintén ingyen) energiafogyasztásuk mérésére. Ez lehetővé teszi azt is, hogy a lakás fűtésére, villamosenergia ellátására kapott támogatást csak erre a célra használják fel.

 

7.3. Önerő nélküli lakás-felújítási programot indítunk

 

EU-s forrásokból lehetővé tesszük, hogy a családok önerő és hitel nélkül növeljék otthonaik energiahatékonyságát: szigeteléssel, nyílászárók cseréjével, a fűtés modernizálásával.

 

A magyar családok jelentős hányada szeretné energetikai szempontból korszerűsíteni otthonát, csökkenteni a rezsiköltségeit, de nincs rá pénze, és számukra a kedvezményes hitelkonstrukciók sem jelentenek segítséget. Ezért az otthonok felújítására létrehozunk egy alapot, amely biztosítja a felújításokhoz szükséges forrást, koordinálja a munkát és kapcsolatot tart az ingatlanok tulajdonosaival és az energiaszolgáltatókkal. Az ingatlan tulajdonosának a beruházás megtörténtét követően azonnal, és jelentős mértékben (kb. 20-25%-kal) csökkennek a fűtési célú kiadásai, a megtérülést követően pedig újabb 20-25%-kal csökkennek a kiadások.Ezzel a háztartásoknál 40-50 százalékos energia-megtakarítást tudunk elérni, kiváltunk egy új alaperőművet, teremtünk több tízezer munkahelyet, még alacsonyabb lesz a rezsi, értékesebb a lakásállomány, nagyobb a komfort, csökken a környezetterhelés, kisebb az importfüggésünk. 2050-re a Zöld Magyarország Energia Útitervet követve összességében 40%-kal kevesebb energiát fogunk fogyasztani, ennek 4/5-ét megújuló forrásból fedezzük majd, a károsanyagok kibocsátása a harmadára csökken, és megspórolunk évi 200 milliárd forintot.

 

7.4. Felmondjuk a Paks 2 szerződést

 

Nem lesz paksi bővítés: a beruházás nagyon komoly gazdaság- és biztonságpolitikai kockázatokat hordoz, energetikai szempontból pedig Magyarországon nincs szükség másik atomerőműre, hiszen még legalább 15-20 évig működik a jelenlegi 2000 MW-os kapacitású Paks 1 erőmű.

 

Új atomerőművet csak népszavazás alapján szabad építeni.

 

7.5. Ösztönözzük a megújuló energiatermelést

 

A megújuló energiaforrásokra épülő energiatermelés egyre versenyképesebb, de a gyors elterjedése érdekében meghatározott ideig az EU-ban megengedett maximális támogatásban kell részesíteni.

 

A szélenergia projekteket ellehetetlenítő szabályozást el kell törölni, és el kell indítani egy tendert újabb kapacitások építésére. A napenergia alkalmazásának útjából el kell távolítani az azt drágító adókat. Átláthatóvá kell tenni a megújuló energiára alapuló beruházásokat, és ösztönözni kell a lakosságot az új energiatechnológiákba való beruházásban.

 

7.6. Aktívan közreműködünk az energiaunió megvalósításában

 

Az energiaunió mind az öt dimenziójának megvalósítása dinamikusan halad, és azoknak a tagállamoknak hozza a legtöbb előnyt, amelyek aktív alkalmazkodással reagálnak a változásokra. A bezárkózó, nemzetállami különutas megközelítések nem teszik lehetővé a közös piac előnyeinek kihasználását. Az EU energiapolitikája és a 2010 előtti kormányok által elhatározott földgáz- és villamosenergia hálózatfejlesztések megvalósulása mára megszüntették hazánk egyoldalú energiafüggőségét. Nincs ok semmilyen különleges kapcsolatra az ország biztonságos energiaellátása érdekében, de annál fontosabb a szomszédos országokkal való szoros és folyamatos több szintű (kormány, hatóságok, vállalatok, intézmények) együttműködés. A regionális piacépítés nem csak az energiapiaci versenyt növelné – amelynek fő haszonélvezői a fogyasztók lennének –, hanem lehetővé tenné az ország geográfiai helyzetéből adódó előnyök és a meglévő kapacitások jobb kihasználását.

 

7.7. Megerősítjük az elektromobilitással kapcsolatos politikákat és ösztönzőket

 

Felkészülünk a villanyautók korára: átalakítjuk a közúti közlekedés infrastruktúráját, töltőállomásokat létesítünk az energiacégekkel együttműködésben, újragondoljuk a zöld rendszámmal kapcsolatos szabályozást és igazságos, fenntartható pénzügyi ösztönzőkkel segítjük az áttérést a zéró emissziójú közlekedésre.

 

7.8. Magyarország hírnevét a tisztasággal kötjük össze

 

A 2016-os Párizsi egyezmény éghajlatvédelmi célkitűzéseit a magunk részéről a vonatkozó határidők előtt érjük el, ezzel is segítve a 2050-re célzott „szénmentes Európa” megvalósítását. A környezeti és humán érdekeket harmóniába illesztő ún. „kék” jövőben gondolkodunk, amelynek az alapja a tudás és a munka-, illetve a lakóhely szerethetővé tétele.

 

Felül kell vizsgálni az EU Klíma és Energia csomagjához kapcsolódó cselekvési terveket, és biztosítani kell az ennek való megfelelést. Ehhez illeszkedő új útiterveket és politikákat kell alkotni.

 

7.9. Élhető városok programot indítunk

 

Csökkentjük a városi légszennyezettség mértékét, növeljük a zöldfelületek nagyságát. Vidéki közép- és nagyvárosaink fejlesztési elképzeléseit a fenntartható fejlődés érdekében a most ott élők és a későbbi nemzedékek javára az önkormányzatokkal együttműködve alakítjuk ki.

 

A városok, települések kezébe modern eszközöket kell adni, forrásokat és önállóságot biztosítani ahhoz, hogy polgáraik számára biztosítsák a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást.

 

Az okos mérés, az okos hálózatok és az okos tarifák bevezetésével ösztönözzük az energiafogyasztás csökkentését, illetve a völgyidőszakokhoz igazodó energiafelhasználást, egyszerre tehermentesítve a magyar háztartásokat és az energiatermelőket.

 

7.10. Erős kontrollt hozunk létre a közműcégek felett

 

A fogyasztók érdekében helyreállítjuk az Energiahivatal – jelenleg Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – státuszát, pártpolitikától és kormánytól való függetlenségét.