Megosztás
2014.9.21. |

Az Együtt-PM Szövetség által állított valamennyi polgármesterjelölt vállalja, hogy amennyiben elnyeri a polgármesteri tisztséget, úgy az alábbi, a jelenlegi törvényi szabályozásnál szigorúbb szabályokat fogja betartani működése során. Célunk az önkormányzati korrupció visszaszorítása és az önkormányzatok működésének átláthatóbbá tétele.

Az Együtt-PM által állított képviselőjelöltek pedig vállalják, hogy megválasztásuk esetén e szabályok betartása feltétele lesz a polgármester támogatásának és az éves költségvetések megszavazásának valamennyi olyan képviselő testületben, ahol nem az Együtt-PM által jelölt személy fogja betölteni a polgármesteri tisztséget. 

 

A korrupció visszaszorításának érdekében vállaljuk, hogy:

Csak olyan céggel köthet szerződést az önkormányzat, amelynek működő, a cég tulajdonosi hátterét pontosan bemutató honlapja van.

Az önkormányzat csak olyan céggel köt szerződést, amely legalább egy éve működik.

Ø    Az önkormányzat honlapján rendszerezett, könnyen kereshető formában nyilvánosságra hozzuk a cégekkel kötött valamennyi szerződést.

Ø    Közbeszerzési portált hozunk létre, ahol minden ajánlattételi felhívás, ajánlat, és azok értékelése kereshető formában elérhető.

Ø    A szerződések csak akkor léphetnek hatályba, ha azokat előzetesen közzéteszik az interneten.

Ø    Az önkormányzattal szerződést kötő cégek is kötelesek a honlapjukon elérhetővé tenni a szerződést annak hatályba lépése napjától.

Ø    Létrehozzuk az átláthatósági biztos pozícióját, akinek személyéről civil szervezetek döntenek. Feladata lesz az átlátható önkormányzatra vonatkozó szabályok betartásának biztosítása és ellenőrzése.

Ø    Az önkormányzati nagyberuházásokba civil ellenőröket vonunk be, úgynevezett integritási megállapodások keretében. Együttműködünk az erre szakosodott civil szervezetekkel a korrupció visszaszorítására alkalmas önkormányzati szintű szabályok kialakításának és bevezetésének érdekében.

Ø    Az önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozzuk az Együtt-PM által jelölt polgármester valamint a képviselők vagyonnyilatkozatait.

 

Az önkormányzati képviselő testület működésének átláthatóbbá tétele érdekében vállaljuk, hogy:

Ø    Az interneten követhetővé tesszük a képviselő testület üléseit.

Ø    A testületi ülések napirendi pontjait és az előterjesztéseket az önkormányzat honlapjára is feltesszük ugyanakkor, amikor a képviselők megismerhetik.

Ø    Zártkörben megtárgyalt napirendi pontok esetében indokolni kell a zártkörűség okát.

 

Budapest, 2014. szeptember 21.