Magyarországon ma közel 50.000 gyermek éhezik és legalább 130.000 gyermek alultáplált. A gyermekek közel felét pedig a szegénység és a társadalmi kirekesztettség fenyegeti. Magyarország a jövőjét teszi kockára, ha nem számolja fel mielőbb ezt a helyzetet. A Párbeszéd Magyarországért (PM) küldetése egy igazságos, szolidáris társadalom felépítése, melyben segítő kezet nyújtunk a legelesettebbeknek, a kirekesztetteknek. Ennek legelső lépése a gyermekszegénység felszámolása kell legyen.

 

1. Felszámoljuk a gyermekéhezést! Minden rászoruló gyermeknek biztosítjuk a napi háromszori étkezést beleértve a hétvégéket és a szünidőket is.

2. Aktualizáljuk és végrehajtjuk a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Programot.

3. A gyermeket nem lehet elvenni a családjától anyagi nehézségek miatt: Ezért a családsegítő és adósságkezelő intézményrendszert (jelzőrendszer, prevenció) megerősítjük.

4. Fejlesztjük és bővítjük a területi védőnői ellátást és a gyermekjóléti alapellátást – több mint 200 fővel növeljük a leghátrányosabb helyzetű, szolgáltatáshiányos kistérségekben, településeken dolgozók létszámát.

5. Uniós forrásból bővítjük az óvodai, bölcsődei férőhelyek számát.

6. Növeljük a szociális és gyermekvédelmi dolgozók méltánytalanul alacsony fizetését, valamint ezzel párhuzamosan fejlesztjük a szolgáltatás minőségét is. A szakembereknek pedig biztosítjuk a továbbképzéseket.

7. A gyermekvédelmi jelzőrendszert megerősítjük és legalább 2 millió forintra növeljük a gyermekvédelmi igazgatási bírság minimálisan kiszabható összegét.

8. Bővítjük a gyermekjogok körét és betartjuk az ENSZ gyermekjogi Egyezményében foglaltakat.

Kép: 
Szűrőtag: 
Hosszú cím: 
Gyermekszegénység felszámolása