A Magyar Országgyűlés pártjainak közös állásfoglalása az „Európa Jövője” c. konferenciával szembeni tiltakozásról és az idegengyűlölet elítéléséről

 

Hazánkban egyre növekszik a rasszista és idegengyűlölő megnyilvánulások száma. Ennek haladéktalanul megálljt kell parancsoljunk, és mindenki számára egyértelművé kell tenni erre vonatkozó elkötelezettségünket. Magyarország pártjai hisznek a szabadságban, a szolidaritásban, egymás kölcsönös elfogadásában. Elítélünk minden olyan megnyilatkozást, cselekményt, ami bármely embertársunkat pusztán valamely tulajdonsága miatt elítéli, megbélyegzi vagy fizikailag bántalmazza.  

 

Álláspontunk szerint a rasszizmus, az idegengyűlölet elleni küzdelem nemzetstratégiai kérdés. Hisszük és valljuk, hogy az egyre terjedő gyűlöletbeszédnek, a diszkrimináló intézményeknek nincsen helyük egy mindenkinek otthont adó országban. A törvény előtti jogegyenlőséget minden egyes polgár számára garantálni kell. Fellépünk a  rendőrségi és a bírósági eljárások során tapasztalható diszkrimináció ellen, a szegregációmentes eljárást a szavak szintjéről a valósággá kell tenni.

 

Éppen ezért ítéljük el és tiltakozunk az amerikai The National Policy Institute nevű szervezet által október 3-5. között  Budapesten megrendezésre kerülő „Európa Jövője. Nézőpontok a geopolitikáról, identitásról és nacionalizmusról” elnevezésű konferenciája ellen. A rendező szervezet rasszista, nyíltan kiáll a fajelmélet mellett, igazgatójának álma egy „fehér állam” létrehozása. Az eseményen előad többek között Alexander Dugin, a Putyinhoz hű politikai ideológus és Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő is, aki listát vezetne a zsidó származású képviselőkről.

 

A rendező szervezet elveti az igazságosságot, elítélik a diszkrimináció-mentességet, a jogegyenlőséget jogfosztásnak gondolják. A szervezet az egész világot kiforgatná sarkaiból, és a saját szélsőséges és emberiségellenes nézeteit erőszakolná rá mindannyiunkra. Kötelességünk mindent megtenni azért, hogy ez  ne következhessen be.  Különösen nagy a felelősségünk, hiszen erről a közeljövőben hazánk fővárosában akarnak tárgyalni.

 

Ki kell állnunk az alapvető emberi jogok, a demokrácia és a szabadság mellett! Nem elég ma elítélni a gyűlölködést, az intoleranciát, az intézményesített erőszak és diszkrimináció-, továbbá a stimgatizáció minden formáját, hanem határozottan és kompromisszumok nélkül fel kell lépni ellenük.  Csak az lehet ugyanis otthon a hazában, aki napról napra tapasztalja a feléje irányuló szolidaritást.

Nem élhetünk otthon szolidaritás és egymás megbecsülése nélkül!