Új baloldal, jó élet

Program a józsefvárosiaknak

 

Dr. Erőss Gábor polgármesterjelölt és az Együtt-PM egyéni jelöltjeinek önkormányzati választási programja

2014. szeptember

  

 

 1. JÓ LAKÁST! 
 2. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG: ÉLJÜNK JOBBAN! 
 3. KÖZBIZTONSÁG: NEM FÉLÜNK! 
 4. HAJLÉKTALAN EMBEREK: ELŐSZÖR LAKHATÁST! 
 5. SZENVEDÉLYBETEGEK: MEGELŐZÉST, ÁRTALOMCSÖKKENTÉST! 
 6. MUNKAHELYTEREMTÉS: VALÓDI MUNKAHELYEKET! 
 7. ZÖLDTERÜLETEK: JÓ, ZÖLD VÁROST! 
 8. MAGDOLNA NEGYED: LEGYEN ÚJRA MODELLÉRTÉKŰ! 
 9. VISSZASZEREZZÜK AZ ISKOLÁT! „AZ ÉLET ISKOLÁJA” PROGRAM 
 10. CSAK EGÉSZSÉG LEGYEN! 
 11. ÁTLÁTHATÓSÁG: ZÉRÓ KORRUPCIÓ! 
 12. PÁRBESZÉD, EGYÜTT! 

Az Együtt-PM Szövetség 2014. május 25-én 12% feletti eredményt ért el Józsefvárosban. Egyre többen látják, hogy az általunk képviselt európai, baloldali és zöld politika szolgálja leginkább érdekeiket, és gyerekeik jövőjét. Mert Józsefváros jobbat érdemel! Van olyan új, baloldali alternatíva, amely a jó élet esélyét hordozza. Ennek néhány elemét fejtjük ki az alábbiakban – de mindez csak akkor valósulhat meg, ha TE, ÖN... MI közösen, EGYÜTT teszünk érte.

„Európába, de mindahányan!”

(Csengey Dénes költő, politikus, 1953-1991)

 

A józsefvárosiak többsége rosszul él, és korán meghal. Itt a legmagasabb a tartós munkanélküliek száma egész Budapesten1, és egy VIII. kerületi lakosnak közel 40%-kal nagyobb az esélye, hogy elkerülhető halálokok miatt haljon meg, mint egy átlagos budapesti lakosnak.2 A rossz levegőminőség egyaránt sújtja az összes kerületi lakost. Mindezt a Kocsis Máté vezette önkormányzat fakivágással, a zöldfelületek zsugorításával (Orczy-kert, Horváth Mihály tér) csak súlyosbítja. Programunk ezért egy egészségesebb, tisztább levegőjű, szolidáris, sokszínű és vonzó, európai Józsefvárosról szól, ahol az emberek tovább és boldogabban élnek – egyszóval az ÉLETről.3

 

 

1. JÓ LAKÁST!

A kerület épület- és lakásállományának nagy része felújításra szorul. Józsefvárosban a budapesti átlag két és félszerese a 30 m2 alatti lakások részesedése, itt a legmagasabb a félkomfortos, a komfort nélküli és WC nélküli lakások aránya. A lakók sokszor áldatlan, egészségtelen körülmények között laknak. Sokan betegszenek meg a vizes, penészes lakások miatt, rengeteg az asztmás gyerek. A következő ciklus végére ebben radikális változásnak kell történnie. Az építőipar fellendítésével ráadásul két legyet ütünk egy csapásra: nemcsak a lakáskörülményeink javulnak, de a kerületben élő, tartós munkanélküliek számára is munkalehetőséget biztosítunk.

 

1.1. Olcsón Meleg és Világos Otthont! Program

 • Lakás- és épület-felújítás, modernizációs, energiatakarékos szempontok szerint. Nem csak homlokzat-felújítás.
 • Segítség a nem önkormányzati tulajdonú lakások energia-takarékossági felmérésében. Kerületi tanácsadócsoport létrehozása.
 • Előfinanszírozás. Cégek befektetése lakásmodernizációba, a cégnek a számlakülönbözeten keresztül térül meg a befektetése.

 

1.2. A Te Házad! Program

 

 • A lakásfelújítás leírható az önkormányzati lakbérből. Ez egy már létező program, de kevesen tudnak róla, és kevesen veszik igénybe, mert hatalmas adminisztrációval jár, a lakók nem kapnak hozzá segítséget.
 • Széles körű tájékoztatás a lehetőségekről, A program forrásainak kibővítése, Tanácsadócsoport létrehozása.

1.3. Csendesebb Józsefvárost! Program

 • Zajvédelmi alap létrehozása, zajos főútvonalakra nyíló ablakok hang- és hőszigetelése. 
 • A Rákóczi út, Üllői út, Kerepesi út, Nagy Körút, Baross utca stb. környékén élők lakásainak
  zajterhelésének csökkentése.
 • Véderdők és zajvédő falak telepítése a lakosságot érő zajártalom csökkentésére.
 • Gumifelületű sínek, csökkentett zajkibocsátású közösségi közlekedési eszközök.
  1.4. Lakbércsökkentés 
 • Az úgynevezett költségelven bérbe adott lakások bére aránytalanul magas, mert hatalmas bürokratikus és egyéb költségeket terhelnek rá. 
 • Mivel magasabb a lakbér, mint a közös költség, ezért csökkenteni kell a lakbért. 

Hosszú távon az összes önkormányzati tulajdonú lakás szociális célú (tehát nem piaci)

hasznosítására van szükség.

1.5. Rezsicsökkentés

 • A vízközmű-rendszer korszerűsítésével és egyedi vízmérőórák beszerelésével jelentősen és fenntarthatóan csökkentjük a kerület lakóinak vízdíját, rezsijét.

1.7. Integrációs célú lakásépítések és felújítások.

 • Európai Uniós forrásokból, a Magdolna Negyed Program folytatása, átalakítása, az eredeti komplex városrehabilitációs koncepció szerint (lásd: a vonatkozó fejezetet, lent). A lakók bevonása saját házaik felújításába

1.8. Munkáért lakhatást

 • Lakbér vagy közműtartozás elengedése lakásfelújításhoz felhasznált „természetbeni” önerőért cserébe.

1.9. Szociális bérlakás-építési program

 • Európai Uniós források bevonása és átcsoportosítása a programba. Az önkormányzati bérlakás-állomány privatizációjának megállítása, az önkormányzati lakásállomány kiterjesztése.

1.10. A lakáspályázati rendszer ismételt bevezetése.

 • Nem csak a választások előtt, és nem csak a kivételes helyzetben lévők, hanem a valódi rászorulók számára is lesznek pályázatok.

1.11. Üresen álló önkormányzati ingatlanok szociális célú hasznosítása

 • A kerületben 15 százalék a nem lakott lakások aránya. Ez tarthatatlan! 

Bérbeadás szociális bérlakásként, és ha ehhez szükség van rá, felújítás/átalakítás
1.12. Magántulajdonú üresen álló lakások szociális bérlakásként való hasznosításának ösztönzése.

Szociális lakásügynökségek rendszerének bevezetése.

 

 

2. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG: ÉLJÜNK JOBBAN!

 • Ez Budapest egyik legszegényebb kerülete – miközben hatalmasak az egyenlőtlenségek, vannak igazi paloták is, nemcsak a Palotanegyedben. A társadalmi szolidaritás, a szélsőséges egyenlőtlenségek, a mélyszegénység, a kilátástalanság csökkentése nemcsak emberi kötelességünk, de mindannyiunk, a jómódban élők érdeke is. Míg látványos beruházások révén a kerület itt-ott fejlődik, a szegényedő rétegek helyzete egyre drámaibb. A polgármester a város összes polgárát képviseli: szegényt és gazdagot; romát és nem romát; külvárosit és belvárosit. Mi ilyen polgármester-jelöltet állítottunk, és ilyen programot írtunk.

      

 

2.1. Biztos Munkát, Biztos Megélhetést! Program

 • Országos szinten a Fidesz-KDNP leépíti a munkavállalókat védő rendszereket, meggyengíti a szakszervezeteket, de a helyi önkormányzat ezt részben ellensúlyozhatná. 
 • A kerületi munkáltató-munkavégző közti munkaszerződések olyan irányú támogatása, amely nagyobb biztonságot ad a munkavállalónak, és ezért cserében kedvezményeket a munkáltatónak. 
 • Átképzési programok a tényleges munkalehetőségekhez illesztve. 

Kerületben működő szakszervezetek, munkavállalói érdekképviseletek érdekképviseleti

munkájának támogatása.

2.2. Mentőöv program

 • Gyorskölcsön a pontosan fizető, de bajba jutott adósoknak. Évente meghatározott számú igénylőnek, meghatározott kritériumok alapján, meghatározott összeghatárig.

2.3. Iskolaszer program

 • A kiskeresetűek tanszereinek kerületi biztosítása. A használt tanszerek újrahasználatának támogatása ezzel foglalkozó helyi civil szervezeteken keresztül. 
 • Közös tanszerbeszerzések az igénylőknek, aminek árcsökkentős hatása volna.

2.4. Egészséges ételt mindenkinek program

 • Gyermekétkeztetés javítása. A felfüggesztett kormányrendelet végrehajtása, az árkülönbözethez az önkormányzat hozzájárul. Iskolai közétkeztetés minőségének javítása helyi/régióbeli kistermelőktől beszerzett egészséges élelmiszerekkel. 
 • A nyári gyermekétkeztetés biztosítása, nyáron se éhezzen egyetlen gyermek sem. 
 • A nagy piaci napokon keletkező el nem adott jó minőségű termékek felvásárlásának koordinálása a különböző szervezetekkel (óvodák, iskolák, nyugdíjas otthonok, kórházak) együttműködve, kedvező árat kialakítva.

2.5. Szociális fordulat

 • A presztízsberuházások, az egyszeri fejlesztések, az ünnepélyes átadások nem pótolják a gondos fenntartást, a folyamatos odafigyelést, a személyre szabott segítséget. 
 • Szociális bolthálózat. 
 • A szociális szolgáltatások monitorozása, színvonalának növelése, a szociális szektorban
  dolgozók fokozottabb anyagi megbecsülése. 
 • Erősebb szociális szolgálat, a szociális gondozó hálózat bővítése. 
 • Munkahelyek létesítése az idősgondozásban. 

    

3. KÖZBIZTONSÁG: NEM FÉLÜNK!

 • Közbiztonság terén a kerület szintén rosszul áll. Nem gumibotokkal, arcfelismerő kamerákkal, hanem ésszel kell javítani a közrendet: a helyiek bevonásával, a reménytelenségben, kitaszítottságban élőknek reményt, közösséget és segítséget nyújtva.

3.1. Velünk élő rendőr, békés Józsefváros

 

 • Közösségi részvétellel fejlesztjük a rendvédelmet! Bevezetjük a közösségi rendészet modelljét: a rendőrség és a józsefvárosiak között rendszeres konzultációkat tartunk, online és telefonos kommunikációs csatornákat teremtünk. Ezáltal a közösség és a rendőrség közösen azonosíthatja a problémákat, így a válaszlépéseket is közösen dolgozhatják ki.
 • Az elvégzett munka folyamatos monitorozása a helyiek által.
 • Roma-rendőr program.
 • Mediáció. Kisebb vitákat, szomszédsági perpatvarokat szakemberek bevonásával, rendőri, bírósági beavatkozás nélkül rendezünk.
 • Folyamatos jogi, problémakezelési továbbképzések, tájékoztatások. Mit tehet meg és mit nem a rendőr: lakossági tájékoztatás. Tájékoztatás az aktuális jogszabályi változtatásokról.
 • Kerületi kedvezmények az utcán szolgálatot teljesítő rendőröknek.
 • Civil segítséggel fellépünk a családon belüli erőszak ellen: minden eszközzel támogatjuk a civilek és a rendvédelem munkáját; segítünk biztonságos helyet nyújtani a bántalmazottaknak; megteremtjük a kerületi krízisjelző hálózatot.
 • A területen élő lakosság bevonása a monitoring (eredmény-értékelési) programba, visszajelzések; hatékonysági mutatók közösségi megvitatása.
 • A kis keresetű, utcán szolgálatot teljesítő rendőri állomány támogatása önkormányzati eszközökkel.

3.2. Átgondolt kameratelepítés

 • Az átgondolatlan kameratelepítés komoly erőforrásokat von el, amelyek adott esetben az utcán szolgálatot teljesítő rendőrség, polgárőrség, polgári segítő szolgálat erősítésében hatékonyabban felhasználhatóak lennének (figyelő, kezelőszemélyzet).

3.3. Létező, jól működő, közösségi jó gyakorlatok támogatása, elterjesztése

 • Ilyen a „SZEM”, a Szomszédok Egymásért Mozgalom, és egyéb hasonló közösségi kezdeményezések.

 

4. HAJLÉKTALAN EMBEREK: ELŐSZÖR LAKHATÁST!

 • Ha a hajléktalan emberek segítésére használta volna mindazt a sok energiát és pénzt, amit a hajléktalanok üldözésére fordított a Fidesz, és személy szerint Kocsis Máté, akkor a „hajléktalanprobléma” egy részét már megoldhatta volna. Mi erre teszünk humánus és gyakorlatias javaslatokat. A tünetek hatósági eszközökkel történő kezelése helyett a probléma gyökereire koncentrálunk; arra, hogy miként előzhetjük meg a józsefvárosiak hajléktalanná válását, és hogyan segíthetünk a már hajléktalanná vált embereknek abban, hogy megfizethető lakhatáshoz jussanak.

  

4.1. Megelőzés

 • Bárkiből lehet hajléktalan! Mi megteremtjük a közüzemi díjtartozást felhalmozók átmeneti támogatását a korábban fővárosi szinten működött Hálózat Alapítvány újraélesztésével. Így az átmenetileg nehéz helyzetbe kerülők kilakoltatás vagy a szolgáltatás kikapcsolása helyett esélyt kapnak arra, hogy önerőből javítsanak saját helyzetükön. 
 • A családsegítő gondoskodik arról, hogy minden arra jogosult megkapja a normatív (központi) lakásfenntartási támogatást. 
 • Önkormányzati lakásokból való – elhelyezés nélküli – kilakoltatások tilalma. 

Családok átmeneti otthonában lévő férőhelyek jelentős növelése.

4.2. Velünk élő hajléktalan emberek

 • Üresen álló önkormányzati lakások „megnyitása” dolgozó kisgyermekes, idős vagy beteg hajléktalan emberek részére.

4.3. Hajléktalanból szociális vállalkozó

 • Rengeteg üzlethelység áll üresen a lepusztult utcákban. Ezeket át lehetne alakítani olyan műhellyé a szakmával rendelkező hajléktalanoknak, akik kisiparosként dolgozhatnának (varrónő, lakatos, cipész stb.), és – átmenetileg – ott is lakhatnának. A kisiparos az önkormányzattól bérelné a helyet és a szerszámokat, majd idővel megvehetné őket.

4.4. Javítsd meg, Béreld ki! Program

 • Hajléktalanok, vagy lakáscserére várók szociális bérlakáshoz juttatása a bérlakáson végzett felújítások ellenében (lakbérből levonható). 
 • Építőanyagot, szerszámokat az önkormányzat biztosítja. 
 • Ha nincs szakértelem, de akarat van, akkor képzést biztosítunk. 

Átterjeszteni meglévő önkormányzati tulajdonú házakra, ahol a munkadíj a bérleti díjból kerülne levonásra.

4.5. Együttműködés a civil szervezetekkel

 • Város Mindenki Mozgalommal (AVM), a hajléktalan embereket segítő egyik legaktívabb civil szervezettel, és minden, helyi civil szervezettel, amely lakhatás-ügyben aktív.

4.6. Mobil WC-k, köz-WC-k

 • A beígért, de meg nem valósított köz-WC-k (Köztársaság tér stb.) megépítése, további köz- WC-k létesítése igény, és a lakosokkal való konzultáció szerint. 
 • Hajléktalanoknak biléta-osztás segélyszervezet által, másnak pénzbedobós. Közparkok és közterületek közegészségügyi terhelése csökken.

4.7. Mentorálás

 • Segítséget adunk: hogy visszaszerezzék a papírjaikat, mentorálást, személyes kríziskezelési tanácsadást nyújtunk. Ennek érdekében együttműködünk a hajléktalan emberekkel foglalkozó intézmények széles körével, növeljük a szociális munkások létszámát és fizetését.

      

4.8. Köztes lakhatási formák támogatása

 • Szobabérlők háza 
 • Rövidebb távon a kerületben található hajléktalan-ellátó intézmények támogatása, hogy azok legalább minimálisan elfogadható körülményeket biztosítsanak (higiénia, élősködő- mentesítés, alapfelszereltség stb.)

4.9. Senki ne fagyjon meg közterületen!

 • Ezt kell elérnünk, az utcai szociális munka külön támogatásával, a hatóságok együttműködésével, nappali melegedőkkel, és magának a hajléktalan-ellátásnak a fejlesztésével.

 

5. SZENVEDÉLYBETEGEK: MEGELŐZÉST, ÁRTALOMCSÖKKENTÉST!

 • A Kék Pont elleni hadjárattal Kocsis Máté és a Fidesz közegészségügyi katasztrófahelyzet szélére sodorta a kerületet. A szenvedélybetegek üldözése és magára hagyása helyett az ártalomcsökkentés és a drogprevenció a megoldás. A bezárás nem a megoldás, hanem a probléma. Az ombudsmani jelentés alapján kell az önkormányzatnak eljárnia!4

5.1. A tűcsere-program nem politikai kérdés! A szenvedélybetegség nem betiltható.

 • Eddig a Kék Pont akadályozta meg, hogy hepatitis- és HIV-járvány törjön ki a kerületben; a szenvedélybetegek jelen vannak, tűcsere-program híján mindannyiunkat érintő közegészségügyi válsághelyzet alakulhat ki.
 • Drogprevenció. Beleértve az egészséges életmódra nevelést, és a gyerekek iskolai lemorzsolódásának megakadályozást is (tanoda stb.) 
 • Párbeszédet kezdeményezünk a lakosokkal, az önkormányzati illetékesekkel, szakértőkkel a probléma megvitatására. Ugyanis a probléma, a feladat továbbra is fennáll a bezárás ellenére. 
 • A tűcsere-ellenző álcivilek politikai-gazdasági hátterének átláthatósága. Az érintett valódi civilek, helyiek bevonása a tűcsere-programba. 
 • A Kék Pont újranyitása, a tűk begyűjtésének monitorozása. Szükség esetén önkormányzati tűmentesítés.

5.2. Felvesszük a harcot a kemény drogokkal!

 • A kábítószer-kereskedelem visszaszorítása. A kemény, a szintetikus és az ún. dizájner drogokra fókuszálva, a társadalomra gyakorolt romboló hatás arányában, azt mérlegelve. 
 • Anonim lakossági bejelentővonal, email a terjesztők azonosításához. 5.3. Helyiek a drog és a túlzott alkoholfogyasztás ellen! 

     

 • Helyi civil sikertörténetek támogatása, és kísérlet a kiterjesztésükre önkormányzati eszközökkel.
 • A túlzott alkoholfogyasztás elleni program beindítása
 • Józsefváros nemet mond a fiataloknak szóló alkoholpropagandára!5

  

6. MUNKAHELYTEREMTÉS: VALÓDI MUNKAHELYEKET!

 • A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2014. júniusi adatai szerint a VIII. és IX. kerületben a legmagasabb a munkanélküliek aránya fővárosi viszonylatban. És Józsefvárosban van a legeslegtöbb tartós munkanélküli az összes fővárosi kerület közül, miközben a kerület csak a nyolcadik legnépesebb kerület. A tartósan munkanélküliek száma meghaladja az ezer főt. Ez nem maradhat így! A minimális célkitűzés, hogy ezt a számot megfelezzük, a ciklus során 500 stabil, új munkahelyet (nem közmunkát!) biztosítsunk a kerületben élő tartós munkanélkülieknek.

6.1. A lehetőségek Józsefvárosa! A rozsdaövezetek fejlesztése

 • A kerületnek élnie kell a kiváló közlekedési lehetőségekkel, központi kevésével, tőkét kell vonzania Józsefvárosba: innovációs park, vállalkozói inkubátorházak, szolgáltató-központok, zöldipar stb. 
 • Zöldipari, nem tőkeerős kisberuházások betelepülésének ösztönzése. A kerületben keletkező hulladék célirányos, a cégek igényeinek megfelelő, az újrahasznosítást megkönnyítő összegyűjtése. A beszállító hálózat megszervezése, helyi munkanélküliek képzése szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás vonalon.

6.2. Több családbarát munkahely! A munka és a gyerekvállalás ne kerüljön konfliktusba!

 • A nők, kisgyermekes anyák, illetve általában a fiatal szülők munkaerőpiaci visszailleszkedésének megkönnyítésére, igény esetén, a 4 és 6 órás foglalkoztatások támogatása a GYES-en, GYED-en lévőknek, ill. a gyermeküket egyedül nevelőknek. A program tesztelése: először az önkormányzat intézményeinél.
 • Családi ebédszünet támogatása az önkormányzati intézményeknél, amit a dolgozó a családjával tölthet. Igény esetén egy nagyobb szünet beiktatása a munkaidő közepén, de nem a munkaidőből.

6.3. Lakás és házfelújítás helyi munkaerő részvételével.

 • Támogatjuk a helyi munkaerő alkalmazását. Pontrendszert vezetünk be a helyi munkaerőt felhasználó cégek ösztönzésére, és a pontokat az önkormányzati pályázatoknál, nyílt közbeszerzéseknél beszámítjuk.

6.4. „Itt laksz? Munkát kapsz!” Program.

 • Kerületi tartós munkanélküliek számára 500 új munkahelyet teremtünk az építőiparban, az idősgondozásban és a közbiztonságot is javító polgári segítő szolgálatban. 
 • A rotterdami „Hi 5 projekt” összeköti a munkakereső fiatalokat a város nagyvállalataival, kifejezetten a hátrányos helyzetű városrészekre koncentrálva. A kezdeményezés hozzáadott értéke, hogy segít leküzdeni a mindkét félben a másikkal szemben élő előítéleteket, bizalmatlanságot. Ezt a modellt Józsefvárosban is meghonosítjuk. 

A friss nyugdíjasokat sem hagyjuk „parlagon heverni” – bevonjuk őket a kerületi szociális, kulturális, közösségi és oktatási programokba: szükségünk van a tudásukra, számítunk rájuk!

 

7. ZÖLDTERÜLETEK: JÓ, ZÖLD VÁROST!

 • Lezárjuk a szmog, a fakivágások és térkőlobbi korszakát! A programunk, mint a bevezetőben írtuk:az ÉLET-ről szól. Márpedig az elkerülhető és korai halálozások legfontosabb oka – az egészségkárosító életmód, a gyenge betegségmegelőzés, és a megszorítások által sújtott egészségügyi ellátórendzser mellett – a környezeti ártalmakban keresendő. A főváros egyik legszennyezettebb levegőjű kerületében élünk – zöldítsük ki, amennyire csak lehet, hogy fellélegezhessünk!6

7.1 Árnyas, Zöld Józsefváros! Program

 • Minőségi zöld területek létrehozása. Megfelelő fa és cserjefajok kiválogatása a megfelelő helyekre. 
 • Az indokolatlanul aszfalttal, térkővel és betonnal borított területek feltörése, zöldítése. 
 • A parkokon átvezető utak kövessék az ott élők sétálási, sportolási szokásait; de a padokról se
  feledkezzünk meg! 
 • Köztisztasági helyzet javítása: tiszta utcákat, tiszta járdákat, közvécéket! 
 • A zöld gyepek helyett – nem allergén – virágos rét. Kísérleti projektek a lakosság bevonásával. 
 • Virágmagokat és földet osztunk, hogy az erkélyeket, tetőkerteket kizöldítsük, felvirágoztassuk! 
 • Közösségi kertek létesítésének felgyorsítása, támogatása. 
 • Ötezer új fát ültetünk a kerületben! 7.2. Visszaszerezzük a közparkokat! 
 • A Múzeum-kertet visszahódítjuk, újra a családoké, gyerekeké lesz! 
 • Követeljük vissza az Orczy-kertet! Az Orczy Kert a kerület egyik legjelentősebb pihenő, szabadidő-övezete. Azért harcolunk, hogy a kerületiek maradéktalanul visszakapják azt. Nem lőtérre van szükségünk, hanem pihenőparkra! 
 • A Horváth Mihály téri barbár fa- és bokorirtást jóvá tesszük, kizöldítjük a teret!

7.3. A józsefvárosi piac helyére zöld ipari beruházásokat!

 • Szelektív hulladékfeldolgozással foglalkozó kis cégek telepítése a volt józsefvárosi piac helyére, ahol egy, az igényeknek megfelelő szelektív hulladékátvevő centrum létesülne, mely jelentősen csökkentené a kerületi szemét mennyiségét és fenntartható módon munkahelyek teremtene.
 • Az átvevőcentrum által finanszírozott programok a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése érdekében. Fókuszálva a betelepült cégek igényeire.

 

8. MAGDOLNA NEGYED: LEGYEN ÚJRA MODELLÉRTÉKŰ!

 • A Magdolna negyed program elfordult korábbi céljaitól. Itt is, és mindenhol, ahol felújításra kerül sor bevonjuk a házak lakóit a saját épületükről szóló döntésekbe és a felújításokba, a munkák ellenőrzésébe. Nem elég csak a látszatra adni és kívülről felújítani a házakat. A Kesztyűgyár legyen ismét az integráció színhelye, a máshol élőket is vonzó sokszínű események gyűjtőhelye. Sokkal több kisvállalkozásra, boltra van szükség a környéken, támogatni fogjuk ilyenek létrehozását. Az üresen maradó helyiségeket kapják meg a környéken élőket segítő civil szervezetek.

  

 

9. VISSZASZEREZZÜK AZ ISKOLÁT! „AZ ÉLET ISKOLÁJA” PROGRAM

 • Ha nem kínálunk reményt a jövő generációnak, a gyerekeknek, és szüleiknek, akkor csak újratermelődik a szegénység és a közbiztonsági problémák is. Ezért kell egy sokkal jobb oktatási rendszer: visszaszerezzük az iskolákat, megállítjuk a kerületi gyerekek „menekülését”. Ehhez elindítjuk az „Élet iskolája” programot. Évi 500 kerületi gyereket „szerzünk vissza” azzal, hogy az oktatás minőségét és az esélyegyenlőséget is javítjuk, egyúttal 500 bölcsődei és óvodai férőhelyet létesítünk. Kocsis Máté soha el nem évülő bűne, hogy a Parlamentben megszavazta az iskolák államosítását, azt, hogy Józsefvárost megfosszák az iskoláitól. Nekünk ezt kell helyrehoznunk – amennyire a körülmények engedik.

9.1. Új tanodák, Biztos Kezdet Gyerekházak

 • Ezek létesítése és fenntartása révén előzzük meg az iskolai lemorzsolódást, a hátrányos helyzetű és/vagy roma gyerekek le- vagy kimaradását; ellensúlyozzuk az Orbán-kormány kártékony oktatáspolitikájának hatását, legalább itt a kerületben.

9.2. Korrepetálások – önkéntesek szervezése

 • A tapasztalatok azt mutatják, hogy nyugdíjas pedagógusok, de mások is – GYES-en lévő kismamák, egyetemisták stb. – szívesen végeznek önkéntes munkát, tartanak tanfolyamokat, korrepetálást – csak segíteni kell összekötni a keresletet a kínálattal;

9.3. Élet iskolája

 • Modern, készségfejlesztő, kooperatív pedagógiák elterjesztése; nem a tananyag biflázása, hanem a készségek fejlesztése nyitja meg a továbbtanulás felé vezető utat; tanulni és együttműködni kell megtanulniuk a gyerekeknek; ezt a szemléletet kell elterjeszteni a kerületi iskolákban, amennyire csak a merev állami iskolafenntartó engedi (pl.: továbbképzéseket szervezünk a pedagógusoknak);

9.4. Demokratikus és zöld iskolák modelljének terjesztése

 • A célunk az, hogy a kerületi gyerekek megtanuljanak érvelni, érdeket képviselni, együttműködni, a környezetet védeni, és megtanulják azt is, mi a társadalmi felelősségvállalás.

9.5. Minőségi bérpótlék

 • Ezzel a legjobb pedagógusok, és így a szülők számára is vonzóvá, vonzóbbá tesszük a kerület iskoláit, hogy „visszacsábítsuk” azokat a gyerekeket, akik elhagyták a kerületet; évi 500 gyereket szerzünk így vissza a következő ciklusban, ami összesen 2500 gyerek.

9.6. Bölcsődei és óvodai férőhelyek létesítése

 • Ez a két terület továbbra is önkormányzati hatáskör, és épp itt van a legnagyobb elmaradás; bizonyos városrészekben (Corvin-negyed, Százados út stb.) különösen égető ezek hiánya. 500 bölcsődei és óvodai férőhelyet létesítünk, ezzel is segítjük a nők munkavállalását, illetve gyors és rugalmas visszatérését a munka világába.

9.7. Ösztöndíjprogram

 • Ösztöndíjprogram rászoruló józsefvárosi főiskolai, egyetemi hallgatóknak, akik a Fidesz és Kocsis Máté által megszavazott tandíjat nem tudják önerőből előteremteni főiskolai, egyetemi tanulmányaikhoz.     

10. CSAK EGÉSZSÉG LEGYEN!

 • A józsefvárosiak többsége rosszul él, és korán meghal. Egy VIII. kerületi lakosnak közel 40%-kal nagyobb az esélye, hogy elkerülhető halálokok miatt haljon meg, mint egy átlagos budapestinek.7 Csökkentjük a korai halálozást, megőrizzük a kerületiek egészségét. 5 évvel tovább fogunk élni, és 5 ezer forinttal kevesebbet költünk gyógyszerre.

10.1. Szűrések, betegségmegelőzés

 • a kerületben működő háziorvosok betegségmegelőzési tevékenységét teljesítményarányosan támogatjuk, a központi indikátorrendszerrel összhangban, annak csekély ösztönző-hatását felerősítve, 
 • Ingyenes lakossági szűréseket szervezünk, a kerület minden negyedében, városrészében, 
 • Egészséges táplálkozást, egészséges életmódot népszerűsítő előadássorozatokat szervezünk
  a kerület minden negyedében, városrészében, 
 • A közösség számára egészségmegőrző programok keretében hasznosulhat a nyugdíjas egészségügyi dolgozók tudása. 
 • Egészségügyi és lelki egészség infóvonalat indítunk, és személyes tanácsadásokat is szervezünk, 
 • Növeljük a zöldség-gyümölcs arányát a közétkeztetésben 10.2. Közösségi és családi sportprogramokat szervezünk
 • Nem más kerületek gazdag sportcsapataira költjük a józsefvárosiak pénzét, hanem az itta lakók sportolási lehetőségeinek bővítésére,

10.3. A sportpályák nyitva tartását az igényekhez igazítjuk

 • A sportpályák nyitva tartását meghosszabbítjuk, további sportpályákat (nem stadionokat!) nyitunk meg a kerületi fiatalok – és mindenki más – részére,

10.4. Forgalomcsillapítás, kisebb környezetterhelés, csökkenő légszennyezés

 • Ahol szükséges és lehetséges, forgalomcsillapítással érjük el az átmenő forgalom, és ezzel a légszennyezés csökkenését, 
 • Az áruszállítást fokozatosan a kisebb környezetterheléssel járó formák felé tereljük 10.5. Ösztönözzük a kerékpár-közlekedés elterjedését 
 • Szervizpontok létesítése 
 • Több BUBI-állomás 
 • Az autóktól elkülönülő kerékpárút-hálózat fejlesztése 
 • Ahol biztonságos, ott, megfelelő felfestéssel a kerékpár-közlekedés számára kétirányúvá
  tenni az egyirányú utcákat. Legyen bringázható a Nagykörút!

10.6. Az egészségügyi ellátás javítása

 • Nem elég felújítani az Auróra utcai rendelőt, javítani kell a megközelíthetőségét, és csökkenteni kell a várakozási időt, valamint növelni kell a szakdolgozói létszámot, ösztönzőkkel támogatni a lehető legmagasabb színvonalú és leggyorsabb ellátást.

10.7. A közösségi közlekedés fejlesztése

 • A közösségi közlekedés szervezésének folyamatába, a BKK partnereként aktívan bekapcsolódik az önkormányzat, és képviseli a kerületiek érdekeit, különös tekintettel az egészséges környezethez való jogra (pl. helyezzék át a Népszínház utcai buszvégállomást, ami megkeseríti az ott lakók életét, különösen, amikor a téli időszakban a buszok járó motorral várakoznak; szereljenek be részecskeszűrőt a kerületen áthaladó buszokba stb).

10.8. Kiterjesztjük, megerősítjük a szociális gondozói hálózatot, az idősgondozást

 • A kerületben a tartós munkanélküliek foglalkoztatására fordítandó önkormányzati támogatás egyharmadát a házi ápolás, gondozás területére szánjuk. Ha egy idős vagy mozgáskorlátozott kerületi lakos nem tud lemenni a lépcsőn, hogy bevásároljon, vagy befizesse a csekket stb.: az önkormányzat gondozó szolgálata: segít.

10.9. Akadálymentesített közösségi terek

 • Akadálymentesített közösségi terekre van szükség, ahol lehet sakkozni, kártyázni, vagy akár tornázni, pingpongozni, ahol a nyugdíjas polgárok is szívesen töltik idejüket.

10.10. Allergia-csökkentés

 • Kerületünkben is több ezer ember tüsszög, dörzsöli a szemét, szenved az allergiától, a kerület vezetése évek óta mégsem tesz semmit. A parlagfű legnagyobb ellensége a gondozott zöldfelület: mind a magán-, mind a közterületeken arra kell ösztönözni a tulajdonosokat, hogy gondozzák kertjeiket, parkjaikat, és kisebb lesz a pollenkoncentráció.

10.11. Égig érő fű!

 • Lehetőség szerint minél több épület (panel, középület) homlokzatára és tetejére zöld növényzetet telepítünk – hogy mindannyian levegőhöz jussunk.

 

11. ÁTLÁTHATÓSÁG: ZÉRÓ KORRUPCIÓ!

 • Az önkormányzatokra mindig rávetül a gyanú árnyéka, hogy hűtlenül kezelik a közpénzeket. Ahhoz, hogy ennek még a gyanúja se merülhessen fel, teljes átláthatóságra van szükség, amelynek ki kell terjednie nem csak a képviselőkre és a hivatalra, de az önkormányzati tulajdonú cégekre is.

11.1. Önkormányzati képviselők vagyoni átláthatósága

 • A képviselői vagyonnyilatkozatok azonnal és teljes körűen nyilvánosságra kerülnek, éppúgy mint a képviselők összes egyéb jövedelme, beleértve az önkormányzattól vagy azok cégeitől, intézményeitől szerzett jövedelmeket, és az így szerzett jövedelmek jogosultságát igazoló teljesítményigazolások. 
 • Az önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozzuk az Együtt-PM-es polgármester és képviselők vagyonnyilatkozatait. 
 • A képviselők összes önkormányzattól vagy annak cégeitől, intézményeitől szerzett jövedelme utáni teljesítményigazolásnak részletesen ismertetnie kell a teljesítés módját és tartalmát. 

     

11.2. Független ellenőrző intézmények

 • Létrehozzuk az átláthatósági biztos (afféle független kerületi közpénzügyi ombudsman) pozícióját, akinek személyéről civil szervezetek döntenek. Feladata lesz az átlátható önkormányzatra vonatkozó szabályok betartásának biztosítása és ellenőrzése. 
 • A tisztességes verseny, a korrupció megakadályozása, az átláthatóság növelése érdekében független, civileket vonunk be a közbeszerzések monitoringjába. 
 • Az önkormányzati nagyberuházásokba civil ellenőröket vonunk be, úgynevezett integritási megállapodások keretében. Együttműködünk erre szakosodott civil szervezetekkel a korrupció visszaszorítására alkalmas önkormányzati szintű szabályok kialakításának és bevezetésének érdekében.

11.3. Szerződések, közbeszerzések teljes nyilvánossága

 • Az önkormányzat által kötött szerződések csak akkor léphetnek hatályba, ha azokat előzetesen közzéteszik az interneten. Az önkormányzattal szerződést kötő cégek is kötelesek a honlapjukon elérhetővé tenni a szerződést annak hatályba lépése napjától.
 • Minden átláthatósági szabályt kiterjesztünk az önkormányzat többségi tulajdonában lévő összes vállalatra. 
 • A korrupció visszaszorításának érdekében vállaljuk, hogy: csak olyan céggel köthet szerződést az önkormányzat, amelynek működő, a cég tulajdonosi hátterét pontosan bemutató honlapja van, továbbá az önkormányzat csak olyan céggel köt szerződést, amely legalább egy éve működik. 
 • Az önkormányzat honlapján rendszerezett, könnyen kereshető formában nyilvánosságra hozzuk a cégekkel kötött valamennyi szerződést. 
 • Közbeszerzési portált hozunk létre, ahol minden ajánlattételi felhívás, ajánlat, és azok értékelése kereshető formában elérhető.

11.4. A testületi ülések átláthatósága és nyilvánossága

 • Az önkormányzati képviselő testület működésének átláthatóbbá tétele érdekében vállaljuk, hogy az interneten követhetővé tesszük a képviselő testület üléseit, a testületi ülések napirendi pontjait és az előterjesztéseket az önkormányzat honlapjára is feltesszük ugyanakkor, amikor a képviselők megismerhetik. Zárt körben megtárgyalt napirendi pontok esetében indokolni kell a zártkörűség okát.

 

12. PÁRBESZÉD, EGYÜTT

12.1. Párbeszéd a kerületiekkel

 • Párbeszéd a civil szervezetekkel. Örülünk minden régóta itt dolgozó és újonnan letelepedő civilnek, nem-kormányzati szervnek (NGO-nak); barátként tekintünk rájuk. Amiben kérik, ha csak lehet: segítünk. Nincs szükség viszont a pártok segédcsapataként és kifizetőhelyeként működő álcivilekre! 
 • A kerületi lakossággal fórumokat tartunk, a közmeghallgatásokat és képviselői fogadóórákat megtöltjük tartalommal. 
 • Bevonjuk a fiatalokat a döntéshozatalba! Műhelymunkákat szervezünk, versenyeket hirdetünk, hogy a fiatalok innovatív megoldásai hasznosulhassanak a közösségi ügyek megoldásában. 

  

 

12.2. Párbeszéd a különböző politikai oldalak között

 • Az önkormányzati képviselőtestületben a különböző pártokkal a meglévő közös értékek és a kerületi érdekek mentén együttműködünk – nem a kulisszák mögött, nem homályban bujkáló testületekben, hanem a nyilvánosság előtt.

12.3. Részönkormányzatot a Palotanegyednek!

 • Élve a törvényi lehetőséggel, részönkormányzatot hozunk létre a Palotanegyedben, hogy az ott lakók a saját ügyeik intézésébe közvetlenül is beleszólhassanak. Ez a részönkormányzat korábban létezett, de 2010-ben megszűnt.

12.4. Közvetlen demokrácia

 • Helyi népszavazások révén biztosítjuk a közvetlen beleszólást a helyi közügyekbe (pl. népszavazás a Köztársaság tér nevének visszaállításáról). 
 • Fokozatosan meghonosítjuk, és az önkormányzati büdzsé egyre nagyobb részére terjesztjük ki a részvételi költségvetés gyakorlatát, a kerületiek közvetlen részvételét az önkormányzati források elosztásáról szóló döntésekben. 
 • Online demokrácia: Interneten is részt lehessen venni a közügyekben, se az elfoglalt lakók, se mozgásukban korlátozottak ne legyenek kirekesztve. 
 • Közösségi tervezés, nem csak a Teleki téren: közterületek átalakítása, átépítése során a helyiek bevonása. A helyi lakosok, érintettek bevonása a közterületek átalakítása, átépítése során (park, játszótér, buszmegálló stb.). Ennek keretében helyi párbeszéd-fórumok szervezése
  az önkormányzat, építtető, kivitelező és helyi érintettek között a fejlesztési elképzelésekről; a helyiek véleményének figyelembevétele a tervezés során.

12.5. Párbeszéd a parkolásról

 • Áldatlan parkolási helyzet megoldása – a kerületiek szempontjait előtérbe helyezve; kedvezményes hozzáférés a fizetős mélygarázsokhoz a helyben lakóknak (pl. Pollack Mihály tér). Konzultációsorozat az igények felmérésére.

12.6. Párbeszéd a nagyvilággal, tanulunk az európai jó gyakorlatokból

 • Ingyenes Wi-Fi hálózat kialakítása a közintézményekben és köztereken. 
 • Párbeszédre törekszünk Európa más nagyvárosainak hasonló helyzetben lévő kerületeivel,
  önkormányzataival, hogy tanuljunk a tapasztalataikból. 
 • Nem folytatunk „harcot” az egész világ ellen, inkább ellesünk minden jó gyakorlatot. Egyetlen példa: Bécsben a helyi hulladékkezelő hatóság épületének 850 m2-es homlokzatára telepítettek 17 000 növényből álló zöld falat. Ez nyáron hűti az épületet, télen pedig csökkenti a hőveszteséget, emellett javítja a város oxigénellátását, madaraknak ad otthont, megköti a port és javítja a városképet. Ha sikerül elterjeszteni a zöld homlokzatokat, az rengeteget javíthat a kerület mikroklímáján, és segíthet megelőzni a nyári „hőszigetek” kialakulását Józsefvárosban is. ...Kezdjük is! Mi készen állunk!
  ...ez a józsefvárosi új baloldal, a jó élet programja. Önökkel együtt írjuk tovább, és Önökkel együtt valósítjuk meg!
    

https://parbeszedmagyarorszagert.hu/hir/kocsis-mate-felcsuti-diszpaholybol-nez-le-viii-keruletre

2 A KSH 2012-es adatai és az OEFI adatbázisa alapján. Ugyanezek alapján a légzőszervrendszer megbetegedéseiből eredő halálozás a VIII. kerületben duplája a budapesti átlagnak; a kerületben lakosságarányosan több mint háromszor annyian halnak meg légzőrendszeri betegségben, mint pl. a II. kerületben. Egy kerületi lakosnak két és két és félszer akkora az esélye, hogy elkerülhető halálokok miatt haljon meg, mint egy 2. kerületben élőnek.

3 Kerületi programunk dr. Falus Ferenc programjával összhangban, annak számos elemét átemelve íródott. A hasonlóság nem a véletlen műve. A főpolgármester-jelölti program itt olvasható: https://parbeszedmagyarorszagert.hu/budapest-kampany-falus-ferenc-fopolgarmesteri-programtervezet

http://parbeszedmagyarorszagert.hu/hir/kocsis-mate-megsertette-jozsefvarosiak-egeszseghez-fuzodo-alkotmanyos- jogat

5 Elutasítjuk a közpénzen folytatott alkoholnépszerűsítést: http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/magyar_turizmus_zrt_pezsgo_kampany

6 A levegőminőség javításáról az egészségügyi fejezetben írunk.

7 A KSH 2012-es adatai és az OEFI adatbázisa alapján. Ugyanezek alapján a légzőszervrendszer megbetegedéseiből eredő halálozás a VIII. kerületben duplája a budapesti átlagnak; a kerületben lakosságarányosan több mint háromszor annyian halnak meg légzőrendszeri betegségben, mint pl. a II. kerületben. Egy kerületi lakosnak két és két és félszer akkora az esélye, hogy elkerülhető halálokok miatt haljon meg, mint egy II. kerületben élőnek.