Tarlós István főpolgármester úgy akarja felépíteni a Római-parti mobilgátat, hogy figyelmen kívül hagyja a környezetvédelmi szempontokat. Ez több száz fa kivágásával jár és visszafordíthatatlan környezetkárosodást okoz.

Ezért követeljük, hogy:

1.     a tervezésnél maximálisan vegyék figyelembe a környezetvédelmi szempontokat,

2.     titkolózás helyett vonják be a lakosságot a döntéshozatalba. 

 

Elég a buldózerpolitikából!

●  A Tarlós-féle buldózerpolitika úgy építkezik, hogy figyelmen kívül hagyja Országos Vízügyi Főigazgatóságának (OVF) környezetvédelmi ajánlásait.

●   A buldózerpolitika úgy akar építkezni, hogy figyelmen kívül hagyja, hogy a mobilgát terve ellentétes a Főváros által is elfogadott Duna Stratégiával.

●     A buldózerpolitika érdemben nem egyeztet sem a civil szervezetekkel, sem a helyi lakosokkal.

●    A buldózerpolitika kiemelt állami beruházássá tenné az építkezést, így nőne az átláthatatlanság és a korrupciós veszély, tovább csökkenne          az állampolgárok lehetősége arra, hogy beleszóljanak a folyamatokba.

Nem szabad szembeállítani az árvízi védekezést és a természetvédelemet! Hiszen van olyan megoldás, amely úgy nyújt védelmet nyújt az ott lakók és dolgozók számára, hogy közben nem teszi tönkre az a Római-part egyedülálló környezetét.

 

Mit kellene tenni ehhez?  

1. A tervezésnél maximálisan vegyék figyelembe az OVF környezetvédelmi ajánlásait! Tegyenek meg mindent a part természetközeli állapotának megőrzéséért és a lehető legtöbb partmenti fa megmentéséért.

2.     Elég a titkolózásból! Az OVF ajánlásának megfelelően egyszerre lehessen megismerni a műszaki és a tájépítészeti terveket.  Érdemben informálják a III. kerületi testületet és a közvéleményt a tervezési folyamat fejleményeiről, egyeztessenek a Fővárosi Közgyűlés képviselőivel! Az embereknek joguk van megtudni, hogy fog kinézni a Római-part, elválasztják-e a sétányt a kerékpárúttól, lesz-e futópálya a parton, és mindez mennyibe fog kerülni az adófizetőknek.

3.  Megalapozott döntések szülessenek! Készüljön koncepció mindhárom tervről (partmenti mobilgát, a kerítések mentén kialakítandó nyomvonal, az eddigi Királyok útja-Nánási úti gát). Mindhárom terv egymással összevethetően tartalmazza a várható költségeket, (ezen belül mobilgát esetén az érintett ingatlanok tulajdonosainak önrészét), azok forrásait (lehet-e EU-s támogatást kérni a projekthez) és a várható környezeti károkat is. 

4.    Érdemi beleszólást az állampolgároknak! Bármilyen döntés a beruházásról és a nyomvonalról, csak a tervek átlátható összehasonlítása, valamint a kerületi lakosok és a civil szervezetekkel történő konzultáció után születhessen!

5.   Igazságos teherviselést! A társadalmi igazságosság jegyében vizsgálják meg, hogy az érintett nagyértékű ingatlanok tulajdonosait milyen formában lehet bevonni a költségviselésbe!

  

A tervezett beruházás legalább száz évre meghatározza a Római-part sorsát. Ne hagyjuk, hogy a buldózerpolitika tönkretegye ezt az egyedülálló természeti kincset!

Írd alá a petíciót és támogasd a Római-part védelmét! 

Contact 1

Az online petíció aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Párbeszéd Magyarországért Párt (továbbiakban Adatkezelő) a fenti személyes adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb jogszabályok alapján a velem való kapcsolattartás céljából kezelje. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy személyes adataimat az Adatkezelő vagy az adattovábbítás címzettje Magyarországon, az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes valamely államban működő adatfeldolgozó részére adatfeldolgozási céllal átadja. Hozzájárulásom visszavonásig érvényes. Bármikor jogom van tájékoztatást kérni személyes adataim kezeléséről, adataimat az Adatkezelőnél bármikor módosíthatom, helyesbíthetem, azzal, hogy ebben az esetben az Adatkezelő köteles gondoskodni arról, hogy a módosítás vagy törlés az adattovábbítás címzettjeinél is haladéktalanul megtörténjen.
Adatkezelő: Párbeszéd Magyarországért Párt (email: info@parbeszedmagyarorszagert.hu)
Nyilvántartási azonosító: NAIH-70070/2013.