Megosztás
2013.3.16.

Kedves Barátaim!

A mai ünnepelést nem csak az időjárás nehezítette meg. Az igazi ünneprontó Orbán Viktor és kormánya, valamint az orbáni bábköztársaság bábelnöke. De hiába az ünneprontók – mi ma akkor sem fogjuk temetni a szabadságot, mi igenis ünnepelni fogunk!

A Március 15-e téren, a magyar történelem hőseinek emléket állító helyen - ezt nem is tehetnénk másképp. Ünnepelni fogjuk a magyarok szabadságszeretetét. Ünnepelni fogjuk Petőfit, Jókait, Vasvárit, a márciusi ifjakat. De nem csak a forradalmat és hőseit kell ünnepelni: ünnepelni kell 1848 vívmányait, az áprilisi törvényeket is. Ugyanis 1848 teremtette meg a demokratikus és igazságos magyar társadalom alapjait – azokat az alapokat, melyek ma szerte az országban veszélybe kerültek.

1848-al indult el a nemesi kiváltságok és a jobbágyrendszer felszámolása. Azonban mára egy új jobbágyság, új kiszolgáltatottság alakult ki, emberek tömegei dolgoznak a Felcsút királyához, Mészáros Lőrinchez hasonló fideszes földesurak birtokain. Míg 1848 előtt a jobbágyokat, úgy 2013 Magyarországán a diákok, az új márciusi ifjak ezreit kötik röghöz, zárják be az önkény birodalmába.

1848-ban független, felelős magyar kormány alakult, köztiszteletben álló emberek vezetésével. Ma a kormány kizárólag az oligarcháknak felelős. Székhelyét Pest helyett Felcsútra tette át. A tündérmesét álmodó Matolcsy György vezeti a jegybankot és szakácsok veszik át a közgazdászok helyét. Az energiahivatal csinovnyik vezetői pedig olyan rendeletalkotási jogokat kaptak melyeket jóformán senki sem bírálhat majd felül.

1848 általánossá tette a közteherviselést. Ma az egykulcsos adóval a legjobban keresők járnak a legjobban, a szegényebbek meg még kilátástalanabb helyzetbe kerülnek. Eközben egyes fideszesek sok tízmilliós házakat építenek, úgy hogy még a parlament sem ellenőrizheti vagyonukat.

1848 adta a magyaroknak az első népképviseleti Országgyűlést. Ma a Fidesz által agyon buherált választási körzetekben kell versenyeznie a demokratikus pártoknak. Közben az ellenzéki pártokat a médiából is kitiltják.

És ha már sajtó: a forradalom egyik legfontosabb eredménye a sajtószabadságának biztosítása, a cenzúra eltörlése volt. A sajtószabadság mára újra romokban hever. A Fidesz közeli vállalkozók által tulajdonolt legnagyobb kereskedelmi rádióban csak fideszesek szólaltak meg. Nem mi mondjuk ezt – a kizárólag Orbán Viktor által delegált emberekből álló Médiatanács mondja ezt. (Halkan teszem hozzá: a Klubrádiót még így sem tudták elhallgatatni).

Az Orbán Viktor, Simicska Lajos és a Fidesz által létrehozott polip mára így az egész demokratikus államrendre rátelepült. Sose gondoltuk volna, hogy ezt 2013-ban ki kell mondjuk, de már nem csak a rendszerváltás, de 1848 eredményei is veszélybe kerültek.

Polgártársaim!

Azért vagyunk ma itt, mert ismét itt van március idusa, a nap, amikor újra harcot kell hirdetnünk a magyarokat elnyomó rezsim ellen. Talpra magyar!

Talpra magyar, mert a saját kezünkbe kell vennünk sorsunk alakítását:

A diáknak, akitől elveszik a továbbtanulás esélyét!

A nőnek, akinek a Fidesz családmodelljében csak a fakanál, partvis és a csendben maradás marad!

A munkásnak, akitől a Munka törvénykönyvével elvették a jogait!

A 47 ezer forintból megélni képtelen családoknak, akiknek a hatalom üldöz és csak ennyit mond: annyit is érsz!

És a gazdának, aki elől mindenféle fideszes, terepjáróból gazdálkodó jöttmentek happolják el a faluszéli földeket!

Kezünkbe kell vennünk a sorsunkat, mert másban már nem bízhatunk! Ma már senki nem védi meg a szabadságunkat, helyettünk. Nem védi meg az alkotmány, amit alaptörvényé silányítottak! Az alaptörvény, ami nem a polgárokat védi a hatalommal, hanem a hatalmat a polgárok akaratával szemben. Nem védi meg az alkotmánybíróság, amit gúzsba kötöttek. És sajnos nem védi meg az Európai Unió sem. Európai barátaink ugyanis nem tudnak mit kezdeni azzal, ha valaki be van oltva az európaiság értékei ellen.
Ma annyi szabadságunk van, amennyit visszaszerzünk magunknak.

Pedig bíztunk a végsőkig. Az Együtt – PM választási szövetség nevében mi is írtunk a héten levelet Áder János köztársasági elnöknek. Levelet írtunk, hogy nem nyomjon pecsétet a fideszes jogfosztás végső dokumentumára, a negyedik alaptörvény módosításra.

Bíztunk, de most már nem bízunk másban, csak bennetek és magunkban! Kiderült ugyanis, hogy a Schmitt Pál-ok és Áder János-ok csak titulusukban államfők – Orbán Viktor zsinóron rángatja őket, és kis piszmogás után mindent szépen aláírnak, amit Orbán eléjük tol.

Én csak annyit kérdezek: Hagyhatjuk?
Nem, nem hagyhatjuk. És nem is fogjuk hagyni:

“Ha eljön a nép, hé, nagyurak, mi lesz?
Rabló váraitokból merre fut
Hitvány hadatok? Ha majd csörömpöléssel
Lecsukjuk a kaput?”

Futni fognak, mert a magyar nép nem tűri a zsarnokokat a nyakán. Ez a mi szabadságharcunk, a becsületes, demokráciaféltő magyarok szabadságharca. Szabadságharc a korrupció, a pökhendiség, és az önkényuralom ellen. Egyszóval: szabadságharc az Orbán-Simicska rendszer ellen.

Kedves Barátaim!

Amikor képviselő- és politikustársaimmal Párbeszéd Magyarországért néven pártot alapítottunk tudtuk, hogy egy demokratikus és igazságos Magyarországért fogunk dolgozni. Tudtuk, hogy amíg az Orbán-Simicska rendszer a nyakunkon marad, addig nem teremthető meg ez a Magyarország. Megtanultuk azt is, hogy egy ilyen ellenféllel szemben csak együtt, összefogással és párbeszéddel vehetjük fel a harcot. Ma még sajnos kevesen tudják, hogy a Fidesz választási rendszerében Orbán Viktor úgy is hatalmon maradhat, ha ezt az összes magyar állampolgár csak 10%-a akarja.

Ezt nem hagyhatjuk, és nem is fogjuk hagyni: alkalmazkodnunk kell ehhez az agyonmanipulált választási rendszerhez, mégpedig egy olyan stratégiával, amivel ez ebben a rendszerben lehetséges: összefogással.

Azt is tudjuk, hogy tanulnunk kell a rendszerváltás hibáiból. Kormányváltásra, rezsimváltásra van szükség – de korszakváltásra is. A 2014-es választás nem jelentheti a 2010 előtt viszonyok restaurációját. A 2014 utáni új, demokratikus kormányzatnak meg kell újítani a magyar politikát! Szembe kell néznie azokkal a kudarcokkal, amelyek lehetőséget biztosítottak az Orbán-Simicska rezsim megteremtésére. Szembe kell néznünk a társadalom kettészakadásával! A munkanélküliség és létbizonytalanság életünket vírusként átszövő valóságával. A demokratikus intézményekbe vetett bizalom megingásával! A példátlan és értelmetlen környezeti rombolással!

Szakítanunk kell tehát a rendszerváltást követő 23 év hibáival! Egy olyan új korszakot kell teremteni, amely megerősíti a munkavállalók jogait és tisztes munkát kínál mindenkinek! Amelyik nem tűri, hogy a diákokat röghöz kössék, amelyik nem tűri, hogy megalázzák a kiszolgáltatottakat: a szegénységben élőket, a bántalmazott nőket, a romákat, a hajléktalanokat, a fogyatékkal élőket, a szexuális kisebbségeket! Egy olyan új korszakot kell felépítenünk, melyben előmozdítjuk a tényleges jogegyenlőséget, és határozottan fellépünk mindenfajta gyűlöletkeltés ellen!

Tanulnunk kell tehát a rendszerváltás hibáiból, és a kormányváltás mellett, a korszakváltás feltételeit is meg kell teremtenünk. Ez pedig csak akkor sikerülhet, ha nem térhet vissza a 2010 előtti kétpólusú, a szekértábor-háború logikájára alapuló politikai rendszer. Biztosítanunk kell a választás lehetőségét mindenkinek, aki csalódott Orbán Viktorban és a Fideszben! Ez pedig csak úgy lehetséges, ha a demokratikus ellenzék térfelén is van lehetőség a választásra. A Párbeszéd Magyarországért ezért alkotott választási szövetséget az Együtt 2014-el: hogy mindenki részt vehessen az Orbán-rezsim eltakarításában.

És várunk is ebbe a szövetségbe mindenkit, aki osztja törekvéseinket, aki hisz egy igazságos és demokratikus Magyarországban. Párbeszédet és együttműködést kínálunk minden magyar állampolgárnak a határokon innen és túl. Reményt adunk – de nem ígérünk csodát. Nem egy tündérmesében élünk, nem légvárakat építünk, hanem a valóság talaján állva alapos és kitartó munkára készülünk.

Kedves Barátaim!

Bár az időjárás éppenséggel nem ezt sugallja, de nemsokára tavasz lesz. És a magyar név nemsokára újra méltó lesz nagy híréhez!

El fogjuk küldeni Orbán Viktort! Le fogjuk bontani az Orbán-rendszert! Helyre fogjuk állítani az alkotmányos demokráciát! És megteremtünk egy igazságosabb és élhetőbb Magyarországot!

Mindez sikerülhet, de csak együtt sikerülhet!

Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!