A https://parbeszedmagyarorszagert.hu/ és a http://karacsonygergely.hu weboldalon keresztül megadott személyes- és politikai szimpátiámra, mint különleges adatra vonatkozó adatkezeléshez a "Küldés" gomb megnyomásával hozzájárulok.

Hozzájárulásommal tudomásul veszem, hogy a Párbeszéd Magyarországért Párt (továbbiakban Adatkezelő) a fenti a személyes és  különleges adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete ( „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban a velem való kapcsolattartás, rendezvényekre való meghívás, program-tájékoztatás, szimpatizánsi, tagjelölti és támogatói nyilvántartás vezetése céljából kezelje.

 

Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy személyes adataimat, valamint politikai szimpátiám tényét mint különleges adatot az Adatkezelő vagy az adattovábbítás címzettje Magyarországon, az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes valamely államban működő adatfeldolgozó részére adatfeldolgozási céllal átadja.

Hozzájárulásom visszavonásig érvényes.

 

Tudomásom van továbbá arról, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetőségeimről a https://parbeszedmagyarorszagert.hu/hu/adatvedelmi-nyilatkozat  menüpont alatt részletesen tájékozódhatok.

Hozzájárulásomat a jogszabályok szerinti adatkezeléshez ennek tudatában, önként adom meg.

Tudomásul veszem amennyiben úgy érzem, hogy az Adatkezelő a személyes adataim kezelésére vonatkozó törvényi szabályokat nem tartja be, jogosult vagyok bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni.

Tudomásul veszem, hogy az oldal működése közben egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyez el számítógépemen. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a weboldalon használt sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. 

A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

A cookie-fogadás látogatói, felhasználói tiltása az alkalmazás használatának nem akadálya.

 

Adatkezelő: Párbeszéd Magyarországért Párt (email: info@parbeszedmagyarorszagert.hu) Nyilvántartási azonosító: NAIH-70070/2013.

 

default