Adatkezelési tájékoztató

 

(Európai Unió Adatvédelmi Rendelet és a 2011. évi CXII. törvény alapján)

 

A parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon vagy annak igénybevételével,  illetve a rbeszéd által fenntartott egyéb online felületeken tárolt adatok köréről, és az azzal kapcsolatos eljárásokról

 

(2021. február 15. napjától hatályos szöveg)

 

 

A  rbeszéd  Magyarországért  Párt  (cím:  1015  Budapest,  Batthyány  utca  62.,  adószám:18511213-1-42, nyilvántartási szám: 01-02-0015182, e-mail: info@parbeszedmagyarorszagert.hu; továbbiakban: Párt, Párbeszéd vagy Adatkezelő) a parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon (továbbiakban: honlap) vagy annak igénybevételével, illetve Párbeszéd által fenntartott egyén online felületeken (továbbiakban: honlap vagy egyéb online felület) a meghatározott ismertetett személyes adatokat kezeli.

 

Csak  olyan személyes adatot  kezelünk,  amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat  csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben  és  ideig  kezelünk.   Az Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok jogi és biztonságtechnikai védelméről.

 

I. Cookie-k tárolása

 

A honlap elsősorban az Adatkezelő tevékenységéről való informálás, szimpatizánsok és tagok toborzása és adománygyűjtés   céljából jött létre, így szükségképpen kezelünk néhány látogatókhoz köthető személyes adatot

 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésének rendelkezései szerint egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő gberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjetájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot  tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett honlap mint általában a honlapokhasznál ún. cookie-kat (továbbiakban süti), amelyek az oldal forgalmának mérésére,  illetve az oldalon megjelenő tartalom szabályozására szolló kódsorozatok. A sütik azért lényegesek, mert ezek segítségével a felhasználó bizonyos adatai azonosíthatóvá válhatnak, aminek a célja, hogy a későbbi böngészés  egyszerűbbé  és gyorsabváljon.  A sütiket a felhasználó számítógépe (böngészője) tárolja, kisméretű szöveges fájlok formájában.

 

Az Adatkezelő a parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon keresztül a követketípusú sütiket használja:

 

-     Feltétlel  skséges,  munkamenet   (session)  sütik,  ezek  célja,  hogy a  látogatók maradéktalanul  és  zökkenőmentesen   böngészhessék  a  weboldalt,  használhassák annak funkcit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet  (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngéssrhasznált más eszközről.

 

-     A  bejelentkezés  megkönnyítését  gző, egyedi  kódot tároló  cookie,  melynek  célja, hogy a felhasználók a bejelentkezésnél látható "Emlékezz rám" funkció használatával ugyanazon böngészőt használva a bejelentkezési adatok ismételt megadása nélkül, a weboldalt megnyitva azonnal bejelentkezett állapotba kerüljenek. (Funkcionális sütik.)

 

-     Statisztikát   kezelő   sütik      weboldal   látogatói   viselkedés   követése,   weboldal felhasználhatóságának mérése, a visszatérő látogatások aránya.

 

-     Közösségi média sütik. Ezeknek a sütiknek a célja, a honlapokon használt közösségi média szolgáltatások biztosítása a látogató smára. A közösségi  médiaszolgáltatók a sütiken keresztül adatokat  gyűjthetnek  arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mindezt a látogató érdeklődésére számot tartó tartalmak megjelenítése érdekében.  A közösségi   média célú sütik elhelyezését a felhasználó a ngészője megfelelő beáltásával tudja megakadályozni.

 

Hivatalos tájékoztatás az I. ponthoz

 

Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.

 

Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az Érintett hozzájárulása

 

Hozzárulás az adatkezeléshez: a Felhasználó a honlap megnyitásával egyidejűleg tájékoztatást kap az a sütikezeléséről, azt elfogadja; amennyiben igényt tart rá, az adatkezelési tájékoztatóhoz navigál, ennek ismeretében elfogadja vagy elutasítja az adatkezelést.

 

Az  Érintettek köre:  a  parbeszedmagyarorszagert.hu oldalaira látogató, az oldalak között navigáló személyek, az ún. Felhasználók.

 

A  kezelt adatok  köre: a Felhaszlók kattintásai és  navigálásai során  keletkező speciális kódsorozatok.

 

Az  adatkezelés célja: a weboldal látogatottságának mérése,  a weboldal népszerűsítése, a weboldal optimális műkösének biztosítása, a böngészés meggyorsítása.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő  kijelölt munkatársai.

 

II. Az adományozással kapcsolatos adatkezelés

 

Az Adatkezelő lehetővé teszi a honlapon vagy egyéb online felületen történő  adományozást is. Ebben az esetben  az rendszer az adományozót a regisztrációs felület kitöltését követően a Barion rendszeréhez  irányítja át,  ahol a bankkártyájának  felhasználásával van lehetősége adományozni. A Párbeszéd Magyarorszárt Párt a bankkártya vagy hitelkártya adatokat nem kezeli.  A jogszalyok  ugyanakkor előírják azt, hogy politikai párt  csak azonosítható (nem anonim), magyar állampolgárságú, nagykorú terszetes (magán-) személyektől fogadhat el adományt. A rt jogi személytől, jogi személyiséggel  nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.

 

Ennek megfelelően annak érdekében,  működésünk törvényes legyen, szükséges azon személyes adatok kezelése, amelyekkel igazolni lehet, hogy az adományozók az előírt feltételeknek megfelelnek. Ezek az adatok: valódi név (magánszemély), bejelentett lakóhely (azonosíthatóság érdekében),  nyilatkozat arra vonatkozóan,  hogy az adományozó  magyar állampolgár, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az adományozó betöltötte 18. életévét és saját nevében  adományoz. Amennyiben szükséges, az e-mail cím vagy telefonszám segítségével az Adatkezelő fel tudja venni a kapcsolatot az Adományozóval annak érdekében, hogy bizonyítani tudja az előírt feltételek teljesülését.

 

Amennyiben az Érintett banki átutalással kíván adományozni, kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel az alábbiakat: adomány, magyar állampolgár. (Ebben az esetben a kezelt adatok köre: név, bankszámlaszám, állampolgárság, az adományozás és időpontjának ténye és az adomány összege.)

 

Hivatalos tájékoztatása II. ponthoz

 

Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.

 

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő által bérelt szervereken. (Az Európai Unió területén.) Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok tárolásához. Adatfeldolgozó: az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (1118

Budapest, Ugron Gábor utca 35.; Aszám: 24130493243, cégjegyzékszám: 01 09 991861), valamint a könyvelési feladatokat ellátó Polyncome Audit Kft. (2089 Telki, Zúzmara utca 33., cégjegyzékszám: 13 09 197561, adósm: 25149119-1-13, képviselő: Polyák Zsuzsanna).

 

Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu.

 

Az Érintettek köre: az parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon vagy egyéb online felületen keresztül adományozó személyek.

 

A kezelt adatok köre Barion internetes felületen törtéadományozás esetén:

 

-    név

 

-    lakóhely

 

-    e-mail cím

 

-    telefonszám

 

-    az a tény, hogy az adományozó magyar állampolgár

 

-    az a tény, hogy az adományozó betöltötte a 18. életévét

 

-    az a tény, hogy az adományozó mekkora összeget adományozott

 

-    az a tény, hogy az adományozó saját nevében adományoz

 

-    az adományozás és időpontjának ténye.

 

 

A kezelt adatok köre bankszámlára törtéutalásnál:

 

-          név

-          bankszámlaszám

-          az a tény, hogy az adományozó magyar állampolgár

-          az a tény, hogy az adományozó mekkora összeget adományozott

-          az adományozás és időpontjának ténye.

 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő alapműködéséhez szükséges anyagi eszközök biztosítása. Az adatkezelés jogalapja: a név, cím, állampolgárság, adományozott  összeg és a sajátkénti

adományozás  ténye  és ipontja vonatkozában  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés  c) pontja (Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése); e-mail cím, telefonszám és életkor vonatkozásában GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az Adatkezelő jogos érdeke).

 

Az Érintett hozzájárulásának módja: a felhasználó a közzétett rövid tájékoztatás szerint, az ott elhelyezett navigációs gomb segítségével az adatkezelési tájékoztatóhoz érkezik, ezt elolvassa, és a feltételek elfogadását követően  az űrlap kitöltésével és elküldésével hozzájárul az itt megjelölt személyes adatainak célhoztött kezeléséhez.

 

Az adatkezelés időtartama: az adományost követő 8. év december 31. napja.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő kijelölt munkatársai Adatfeldolgozó: a könyvelési feladatokat ellátó Polyncome Audit Kft. (2089 Telki, Zúzmara utca 33., cégjegyzékszám: 13 09 197561, adószám: 25149119-1-13, képviselő: Polyák Zsuzsanna) és az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; Adószám: 24130493243, cégjegyzékszám: 01 09 991861).

 

Az adatok közül a név, az e-mail cím és az adományozás összege továbbításra kerülnek a

Barion Payment Zrt. (székhely: 1117, Budapest, Infoparktány 1.; cégjegyzékszám: 01-10-

048552), mint önálló adatkezelő részére.

 

III. A szimpatizánsok adatainak kezelése

 

Annak érdekében,  hogy a Párbeszéd Magyarorszárt Párt az elveivel egyetértő  az állampolgárokat informálni és mozgósítani tudja vagy az állampolgárok segítségét tudja kérni, lehetővé teszi, hogy az, akit ez érdekel, a Párt szimpatizánsává váljon. Ezt az érdeklődő úgy tudja megtenni, hogy a honlap erre  a célra készített felületére navigál, ahol kitölti az ott felkínált adatokat, ezzel kinyilvánítva a politikai szimpátia tényét is. A Párbeszéd a szimpatizánsok kapcsán az alábbi adatokat  gyűjti: v, lakóhely, e-mail cím, telefonszám, a politikai szimpátia ténye, az a tény, hogy a szimpatizáns a 18. életévét betöltötte.  Azért ezen adatokat  kérjük be,  mert  szükség lehet a szimpatizánssal a kapcsolatfelvétel e-mail vagy telefon útján valósítható meg, a helyi mozgósításhoz pedig skséges lehet azt tudni, hol lakik az adott személy. A 18 éves életkor adatvédelmi okokból került meghatározásra. Amennyiben már nem akar az érintett szimpatizáns lenni, adatai törlését bármikor kérheti. Amennyiben valaki  csak informálódni  kíván, külön  menüpontban lehetősége  van  csupán  a  hírlevélre feliratkozni, egyéb adatának megadása nélkül.

 


Hivatalos tájékoztatása III. ponthoz

 

Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.

 

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő által bérelt szervereken  (Európai Unió területén). Az Adatkezelő   adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok tárolásához. Adatfeldolgozó: az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; Aszám: 24130493243, cégjegyzékszám: 01 09

991861).

 

Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu.

 

Az Érintettek köre: az parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon vagy egyéb online felületen szimpatizánsnak jelentkező személyek.

 

A kezelt adatok köre:

 

-          név

 

-          lakóhely

 

-          e-mail cím

 

-          telefonszám

 

-          az a tény, hogy a szimpatizáns betöltötte a 18. életévét

 

-          a politikai szimpátia ténye.

 

Az adatkezelés célja: a részvételi demokrácia biztosítása (az Érintett informálása, mozgósítása és segítség kérése).

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Érintett hozzájárulása).

 

Az  Érintett hozzájárulásának módja:  az Érintett a  honlapon vagy egyéb  online felületen közzétett rövid tájékoztatás szerint, az ott elhelyezett navigációs gomb segítségével az adatkezelési  tájékoztatóhoz   érkezik,  ezt  elolvassa,  a  feltételek  elfogadását  követően  a rendszer visszanavigálja az adatok megadását biztosító elektronikus űrlapra, amelynek kitöltésével és elküldésével hozzájárul az itt megjelölt személyes adatainak célhoz kötött kezeléséhez.

 

Az  adatkezelés  időtartama:  az  Érintett  által  előterjesztett  törlési  kérelemig.  Az  érintett bármikor kérheti adatai törlését.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő kijelölt munkatársai.

 

III. Az érdeklődők adatkezelése

 

A rbeszéd Magyarországért Párt lehetővé teszi a az érdeklődők számára azt is, hogy úgy kaphassanak közvetlenül a Párttól közpolitikai információkat és tájékoztatásokat,  hogy ehhez csak a legkevesebb adatot   adja meg az anonimitás érdekében.  Ebben az esetben  csak az érdeklődő irányítószámát és e-mail címét kérjük be,  mely utóbbinak nem szükséges olyan szókombinációkat tartalmaznia, amelyl az érintett személyazonosságára lehet következtetni. Ha valaki csak érdeklődőként regisztrál, nem fogjuk személyesen keresni, nem kérünk tőle személyes segítséget, de ugyanazokat a közpolitikai információkat és tájékoztatásokat kapja meg, mint amiket a szimpatizánsoknak küldünk meg. Az irányítószámot annak érdekében kezeljük, hogy fel tudjuk mérni a szervezetünk területi támogatottságát.

 

Hivatalos tákoztatása III. ponthoz

 

Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.

 

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő által bérelt szervereken  (Európai Unió területén). Az Adatkezelő   adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok tárolásához. Adatfeldolgozó: az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; Aszám: 24130493243, cégjegyzékszám: 01 09

991861).

 

Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu.

 

Az Érintettek köre: a honlapon vagy egyéb online felületen érdeklődőnek jelentkező személyek.

 

A kezelt adatok köre:

 

-          e-mail cím

 

-          irányítószám.

 

Az adatkezelés célja: az Érintett informálása, a Párt területi támogatottságának mérése. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Érintett hozzájárulása).

Az  Érintett hozzájárulásának módja:  az Érintett a  honlapon vagy egyéb  online felületen közzétett rövid tájékoztatás szerint, az ott elhelyezett navigációs gomb segítségével az adatkezelési  tájékoztatóhoz   érkezik,  ezt  elolvassa,  a  feltételek  elfogadását  követően  a rendszer visszanavigálja az adatok megadását biztosító elektronikus űrlapra, amelynek kitöltésével és elküldésével hozzájárul az itt megjelölt személyes adatainak célhoz kötött kezeléséhez.

 

Az adatkezelés időtartama: az Érintett által előterjesztett törlési kérelemig. Az érintett bármikor kérheti adatai törlését.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő kijelölt munkatársai.

 

IV. A tagjeltek adatkezelése

 

A rbeszéd Magyarországért Párt lehetővé teszi, hogy az, akit ez érdekel, a Párt elveivel és céljaival egyetért, és aktívan részt szeretne vállalni a politikai közéletben, a Párt tagjelöltjévé, majd a meghatározott beléptetési eljárást követően tagjává is váljon.  A honlapon vagy egyéb online felületen a tagjelöltté válás, tehát a belépési folyamat első fázisát teszi lehetővé.

 

Az érdeklődő úgy tud tagjelölt lenni, hogy a honlap vagy egyéb online felület erre a célra készített felületére navigál, ahol kitölti az ott felkínált adatokat, és kinyilvánítja, hogy tagjelölt kíván lenni, a kinyilvátás egyben kifejezett hozzájárulást is jelent. A Párbeszéd a tagjelöltekről az alábbi adatokat gyűjti: név, lakóhely, e-mail cím, telefonszám, az a tény, hogy a tagjelölt a 18. életévét betöltötte.   Azért ezen adatokat  kérjük be, mert  szükség lehet a tagjelölttea  kapcsolatfelvétel  a  felvételi  eljárás  lefolytatása  e-mail  vagy telefon  útján valósítható meg, az adott személy pontos azonosításához pedig a lakóhely ismerete is szükséges. A 18 éves életkor a teljes cselekvőképesség biztosítása miatt került meghatározásra.  Amennyiben már  nem  akar az érintett tagjelölt lenni, adatai törlését a tagfelvételi eljárás lezártáig kérheti. A tagjelöltek adatai a beléptetési eljárás lezártát követően a felvétel eredményéhez képest a tagnyilvántartásba kerülnek vagy töröljük őket.

 

Hivatalos tájékoztatása IV. ponthoz

 

Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.

 

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő által bérelt szervereken  (Európai Unió területén). Az Adatkezelő   adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok tárolásához. Adatfeldolgozó: az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; Aszám: 24130493243, cégjegyzékszám: 01 09

991861).

 

Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu.

 

Az Érintettek köre: az parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon vagy egyéb online felületen szimpatizánsnak jelentkező személyek.

 

A kezelt adatok köre:

 

-          név

 

-          lakóhely

 

-          e-mail cím

 

-          telefonszám

 

-          az a tény, hogy a tagjelölt betöltötte a 1. életévét

 

-          a tagjelöltté válás időpontja.

 

Az adatkezelés célja: tagtoborzás a Párt céljainak megvalósítása érdekében.

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Érintett hozzájárulása).

 

Az  Érintett hozzájárulásának módja: az Érintett a parbeszedmagyarorszagert.hu honlapon vagy egyéb online felületen közzétett vid tájékoztatás szerint, az ott elhelyezett navigációs gomb segítségével az adatkezelési tájékoztatóhoz érkezik, ezt elolvassa, a feltételek elfogadását követően a rendszer visszanavigálja az adatok megadását  biztosító elektronikus űrlapra, amelynek kitöltésével és elküldésével hozzájárul az itt megjelölt személyes adatainak célhoz kötött kezeléséhez.

 

Az adatkezelés időtartama: az Érintett által előterjesztett törlési kérelemig vagy a beléptetési folyamat lezártáig. Az Érintett bármikor kérheti adatai törlését.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő elksége és kijelölt munkatársai.

 

V. Az online Kampányban résztvevők adatkezelése

 


A
rbeszéd az aktuális közpolitikai kérdésekben kampányokat indít. A kampány lehet offline (ebben az esetben  az ívet az érdeklődők személyesen írhatják alá) és lehet online, ebben az esetben a honlapon vagy egyéb online felületen erre rendszeresített űrlap kitöltésével lehet a Kampány céljait támogatnia az érdeklődőknek.

 

Az online Kampány során az adatkezelés célja az, hogy az adott közpolitikai kérdésben a Párt megfelelő támogatottságot tudjon  felmutatni vagy támogatottságot tudjon  mérni. Ehhez szükséges az adott céllal egyetértő személyek nevének, irányítószámának és e-mail címének a kezelése. A név és az email kombináció az aláíró minimális azonosítása (valótlan nyilatkozatok kiszűrése) érdekében kerül felvételre, továbbá az e-mail segítségéveltség esetén fel tudjuk venni a kapcsolatot az aláíróval a félrrtések tisztázása érdekében  (pl. dupla aláírás, más nevében  történő  aláírás gyanúja). Az  e-mail cím megadásával lehetőséget teremtünk  az adattörlési kérelem előterjesztésére is.  Az egyedi kampányban  az Adatkezelő más adatok megadását  is  kérheti a kampányhoz  készület egyedi adatkezelési tájékoztató  szerint. Az adatokat  a Kampány adatgyűjtési szakaszának lezárását követő 60 napon  belül töröljük a rendszerből minden további értesítés nélkül.    A 18 éves életkor a teljes cselekvőképesség biztosítása miatt került meghatározásra. Az irányítószámot a területi támogatottság mérésére és statisztikai okokból kezeljük.

 

Az aláírónak lehetősége nyílik arra is, hogy a Kampány során úgy nyilatkozzon, hogy a vőben is informálódni szeretne  a Párt által fontosnak  tartott  zpolitikai kérdésekről. Ebben az esetben  a szükségtelel tárolt személyes adatait Kampány lezárást követő 60 napon belül töröljük,  de  a  net,  e-mail  címét  és  irányítószámát  ugyanúgy fogjuk kezelni,  mint  az Érdeklődők esetében. (Lásd:  III. pont, Érdeklődők adatkezelése). Az így kezelt adatok törlését az Érdekel a III.  pontban foglaltak szerint bármikor kérheti.

 

Hivatalos tájékoztatása V.  ponthoz

 

Az Adatkezelő székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.

 

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő által bérelt szervereken  (Európai Unió területén). Az Adatkezelő   adatfeldolgozót vesz igénybe az adatok tárolásához. Adatfeldolgozó: az adatkezelő internetes felületének tárhelyszolgáltatója, a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.; Aszám: 24130493243, cégjegyzékszám: 01 09

991861).

 

Az Adatkezelő elérhetősége: info@parbeszedmagyarorszagert.hu.

 

Az Érintettek köre: a honlapon vagy egyéb online felületen indított Kampányok aláírói. A kezelt adatok köre:

-          név

 

-          e-mail cím

 

-          az a tény, hogy az aláíró a Kampányban megfogalmazottakkal egyetért

 

-          az a tény, hogy a tagjelölt betöltötte a 18. életévét.

 


Az  
adatkezelés célja:   a Kampány tárgyát  képező  közpolitikai kérdés  támogatottságának mérése és bemutatása.

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Érintett hozzájárulása).

 

Az Érintett hozzájárulásának módja: az Érintett a honlapon vagy egyéb honlap vagy egyéb online felületen az adatkezelési tájékoztatóhoz érkezik, ezt elolvassa, a feltételek elfogadását követően  a rendszer  visszanavigálja  az adatok  megadását  biztosító elektronikus űrlapra, amelynek kitöltésével és elküldésével hozzájárul az itt megjelölt személyes adatainak célhoz tött kezeléséhez.

 

Az adatkezelés időtartama: a Kampány adatfelvételi periódusának lezárását követő 60 nap.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelő elksége és kijelölt munkatársai.

 

Figyelem: aki úgy nyilatkozik, hogy informálódni szeretne a Párbeszéd által fontosnak tartott közpolitikai kérdésekről, annak az adatai kezelésére a III. pontban foglaltak az irányadóak!

 

Általános tájékoztatók

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módon tudja érintett kezdeményezni: postai úton a Párbeszéd Magyarországért Párt, Budapest 1525 Pf.: 90.; központi e-mail útján: info@parbeszedmagyarorszagert.hu; az adatvédelmi tisztviselőn keresztül: karpati.jozsef@parbeszedmagyarorszagert.hu.

 

Az  érintett tájékoztatást  kérhet  személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Tájékoztatáshoz való jog: a Párbeszéd Magyarországért Párt az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,  világosan és  közérthetően   megfogalmazva nyújtja. A  tájékodáshoz  való jog írásban, az ebben a pontba megadott  kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére  kérésére  – személyazonosságának igazolását követően  – szóban is adható tájékoztatás.

 

Az érintett hozféréshez vajoga: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelst kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e. Amennyiben folyamatban  van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon.

 

Törléshez való jog: az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem lkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat.

 

Tiltakozás joga: ha a személyes adatok  kezelése jogos érdek  alapján történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkoszemélyes adatok e céll történő kezelése ellen. A  személyes adatok  jogos érdek alapján történő  kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok kezelését zárolni kell.

 

 

 

Az adatkezelő a kérelem brkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

 

Az érintett a jogainak megsértése  esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a  Nemzeti Adatvédelmi és  Információszabadság  Hatóságnál lehet élni.  A hatóság  címe: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055; levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Párbeszéd     Magyarországért     Párt    adatvédelmi     tisztviselője:    Dr.    Kárpáti     József, karpati.jozsef@parbeszedmagyarorszagert.hu.

 

További információ, vonatkozó jogszabályok:

 

1989. évi XXXIII. törvény a  pártok működéséről és gazdálkodásáról;

 

2000. évi C. törvény  a számvitelről;

 

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;

 

2011. évi CXII. törvény   az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

(Infotv.);

 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok  kezelése tekintetében törté védelméről és  az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) .

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. (Az Adatvédelmi tájékoztató 2021. február 15. napjától hatályos szövege.)