Országgyűlési képviselőjelölt - Érd (PEST 1.OEVK)

1947 szeptember 27-én születtem a német lakta Baranya megyei faluban, Ófalun. Gimnáziumi éveimet Pécsett töltöttem, majd 1970-ben megkezdem jogi tanulmányaimat Szegeden, ahol 1975-ben szereztem diplomát. Két év gyakorlati közigazgatási munka után 1977-ben neveztek ki a Szegedi Egyetem Közigazgatási Jogi tanszékére tanársegédnek. 1989-ben egy éves tanulmányúton jártam Németországban, a Regensburgi Egyetemen, ahol megírtam a PhD dolgozatomat az Önkormányzati Felügyelet témakörében. Disszertációmat maximális pontszámmal védtem meg, majd rövidesen egyetemi docensi, két évvel később tanszékvezetői kinevezést kaptam. Időközben a újonnan alakult Alkotmánybíróság tanácsos majd főtanácsosa lettem.

Szakmai pályám következő állomása a Magyar közigazgatási Intézet lett, ahol előbb Főigazgató helyettes, majd megbízott főigazgató lettem. Ezzel párhuzamosan bekapcsolódtam a magyarországi német közösség életébe, így egyik alapítója lettem a Kisebbségi Kerekasztalnak, amely döntő részt vállalt a kisebbségi törvény kidolgozásában. Itt végzett munkám eredményeképpen 1995-ben előbb megválasztottak a magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnökének, majd az Országgyűlés a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának választott. E tisztségemben 2001-ben az Országgyűlés újraválasztott.

2008-ban az újonnan alakult Rendészeti Panasztestület elnöke lettem, amely tisztségemről 2012-ben lemondtam.

Kezdettől fogva részt vettem nemzetközi szakmai és tudományos életben. Számos konferencia résztvevője előadója voltam. Kollégáim megválasztottak az Európai Ombudsman Intézet alelnökének. 1996-tól tagja, majd alelnöke voltam az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottságának, majd kollégáim jóvoltából 2012-ben a Bizottság Elnöke lettem.

A 2010-es önkormányzati választáson a Fővárosi Közgyűlés LMP színekben képviselője, frakcióvezetője lettem a ciklus végéig.

2012-ben vonultam nyugdíjba a Szegedi egyetemtől. Ez alkalomból az egyetem a legrangosabb elismerésben a Pro Universitatis kitüntetésben ismerte el több évtizedes oktatói tevékenységemet

Szakmai pályám során, közel 100 tudományos közlemény (könyvek, tanulmányok, folyóiratcikkek) szerzője voltam, alkotmány- és közigazgatás tudományi, kisebbségvédelmi témákban. A mai napig is publikálok újságcikkeket, blog-bejegyzéseket, közéleti témákban.

Munkámért számos hazai és külföldi elismerést kaptam, így például a Magyar Köztárasági Érdemrend Középkeresztje (2016-ban Bayer Zsolt kitüntetése miatti tiltakozásból visszaadtam), a Német Szövetségi Érdemrend Első Osztályú Érdemkeresztje, a Radnóti Miklós Toleranciadíj, a Kisebbségekért Díj, stb.

Meggyőződésem, hogy az értelmiségi lét természetes velejárója, egyfajta kötelezettség a közéleti aktivitás, fellépés a demokratikus, emberi jogi értékek védelme az autokratikus emberellenes törekvések elleni védekezés. A közösség iránt érzett felelős gondolkodást és cselekvést tartom a hazafiság legnemesebb megnyilvánulásának, ezért elutasítom az üres melldöngető idegengyűlölő megnyilvánulásokat. A nemzeti büszkeség nem tévesztendő össze a nacionalizmussal, a másokat lenéző, velük ellenséges megnyilvánulásokkal. A haza szeretete manapság elválaszthatatlan az európaiságtól, mert csak így, másokkal közösen boldogulhatunk.