Országgyűlési képviselőjelölt - Budapest XV.ker. (Bp. 12.OEVK)

1952-ben születtem Budapesten. 1977-ben szereztem szociológusi és franciatanári diplomát az ELTE-n. 1981 és 1988 között a társadalomkritikai írásokat közreadó Medvetánc című folyóirat egyik szerkesztője voltam. Családommal 1987-ben költöztünk Gazdagrétre ahol számos sikeres fa- és cserjeültetést létrejöttében működtem közre. Ugyancsak siker koronázta azt a civil kezdeményezésünket, amellyel révén sikerült megakadályoznunk, hogy benzinkút épüljön az egyik óvoda közvetlen közelében.

 

2015-ös nyugdíjba vonulásomig az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen dolgoztam, de jelenleg is tartok egyetemi órákat. Fő oktatási és kutatási területem az iskolaszociológia és az oktatáspolitika. Az Educatio című folyóirat egyik szerkesztőjeként többek között az Európai Unió oktatásügyéről, az óvodákról és a hátrányos helyzetű gyermekeket támogató programokról szerkesztettem lapszámokat. 2008-ben bekapcsolódtam az LMP oktatási koncepciójának kidolgozásába. 2010 őszén az LMP Budapest XI. kerületi önkormányzati képviselőjévé választottak, majd 2010 és 2014 között a kerületi oktatási bizottság alelnökeként tevékenykedtem. Képviselőségem idején rendszeresen felemeltem a szavamat a helyi nyilvánosság korlátozása ellen.

 

2012 őszén sokadmagammal kiléptünk az LMP-ből, mivel gondoltuk, hogy e párt stratégiája nem alkalmas az Orbán-kormány leváltására. Ezután megalakítottuk a Párbeszéd Magyarországért pártot. Jelenleg a zuglói alapszervezet tagja vagyok.

 

Országgyűlési képviselőként határozottan fellépnék a jelenlegi diktatórikus berendezkedés leépítése és a magyar demokrácia megújítása érdekében, Fontosnak tartom, hogy érdemi társadalmi párbeszéd alakulhasson ki helyi és országos szinten. Olyan fórumokra lenne szükség, amelyek politikusok, szakemberek és az egyszerű polgárok előtt egyaránt nyitva állnak, és lehetőséget adnak a közügyek nyugodt hangnemben történő megbeszélésére, széles egyetértést élvező új megoldások megtalálására.

 

Ami a hozzám közelebb álló oktatásügyet illeti, igen fontosnak tartom, hogy az elmúlt két és fél évtized rögtönzésszerű változásai helyett kiegyensúlyozottabban fejlődjön a magyar oktatási rendszer. E cél eléréséhez feltétlenül szükség lenne hatékonyan működő helyi és országos szintű oktatásügyi tanácskozótestületek működtetésére. Ugyancsak szükség lenne arra, hogy a civil szervezetek, szakmai szervezetek és a demokratikus pártok megegyezésén alapuló hosszú távú oktatásfejlesztési elképzelések alapján fejlődjön országunk oktatásügye. Fontosnak tartom, hogy lakóhelyétől, származásától függetlenül minden gyermek színvonalas oktatásban részesülhessen. Szintén elő kívánom segíteni azt, hogy az iskolák életteli, érdekes tevékenységeket kínáló intézmények legyenek. Személyes meggyőződésem, hogy olyan iskolákra van szükség, amelyek nem csupán ismeretek elsajátítását teszik lehetővé, hanem a helyi és tágabb közéletben való aktív és felelős részvételre, a természeti és az épített környezet megóvására is felkészítik az új nemzedékek tagjait.